BROTHER studie

BROTHER studie

Ademhalingstechnieken voor de radiotherapeutische behandeling van slokdarmcarcinoom; een haalbaarheidsstudie.

Studiecoördinator

Naam:      Dr. C.T. Muijs, radiotherapeut-oncoloog
Instituut:  UMCG, afdeling Radiotherapie

Coördinator en contactpersoon van de afdeling Radiotherapie in het UMCG

Naam:    Dr. C.T. Muijs, radiotherapeut-oncoloog
Tel:        050-361 2711

Vraagstelling

Deel 1:
Het doel van het eerste deel van het onderzoek is het bepalen van de meest optimale methode voor het vasthouden van de adem (breath hold): actieve of vrijwillige breath hold. Op basis van de bevindingen zal een van deze methoden worden geselecteerd voor deel 2 van deze studie.

Deel 2:
De hoofddoelstellingen zijn:

1. De haalbaarheid onderzoeken van het gebruik van breath hold in de klinische praktijk voor de curatieve bestraling van patiënten met slokdarmkanker. Hierbij wordt de methode gebruikt die in deel 1 geselecteerd is. Zijn patiënten in staat om de breath hold methode uit te voeren gedurende het aantal keren dat nodig is voor de bestraling van één volledige fractie?

2. Het onderzoeken van de reproduceerbaarheid van de breath hold positie tijdens de volledige radiotherapie behandeling en de gevolgen ervan voor de dosisverdeling.

Samenvatting relevante achtergrond

In het kader van de voorbereiding van de bestraling wordt bij alle patiënten een zogenaamde plannings-CT gemaakt. Op deze plannings-CT scan wordt door uw behandelend radiotherapeut aangegeven waar de tumor zich bevindt, naar aanleiding waarvan het te bestralen gebied wordt bepaald en een bestralingsplan wordt berekend. Hierbij wordt geprobeerd om de benodigde stralingsdosis zo goed mogelijk in het te bestralen gebied toe te dienen en de gezonde weefsels zoveel mogelijk te sparen. De belangrijkste gezonde organen die in de buurt liggen zijn het hart en de longen. Aangezien de tumor vlak bij deze organen ligt, zal er altijd een gedeelte van de bestralingsdosis ook in deze organen terecht komen, met de kans op de daarbij behorende risico’s op bijwerkingen.

Om de belasting van deze organen te minimaliseren, zijn we voortdurend op zoek naar de meest optimale bestralingstechniek. Bij de bestraling van borstkankerpatiënten hebben we inmiddels ruime ervaring opgedaan met de zogenaamde ‘breath hold’-techniek. Hierbij wordt de patiënt gevraagd om in te ademen en de adem gedurende enkele seconden vast te houden (max. 20 seconden).

Er zijn 2 methodes om de breath hold te begeleiden. De eerste methode is de ‘active breathing control’. Hierbij wordt u gevraagd om door een pijpje te ademen, waarbij u een klem op uw neus krijgt (zodat u niet via de neus ademt). Via een monitor kunnen wij en u, uw ademhaling volgen en zien of u de breath hold goed vol kunt houden. De tweede methode is de vrijwillige breath hold, waarbij de diepte van uw inademing wordt gecontroleerd door uw lichaamscontour te bekijken en te vergelijken.

In een eerder onderzoek hebben we gezien dat het gebruik maken van breath hold ook bij de bestraling van een tumor in de slokdarm voordelen lijkt te bieden. De hoeveelheid bestraling op het hart en/of longen zou hiermee omlaag kunnen. We hebben alleen nog geen ervaring met het bestralen van slokdarmtumoren met behulp van deze methodes.

Studiedesign. Wat houdt deelname voor de patiënt in.

In deel 1 zullen patiënten een reguliere planning-CT ondergaan, gecombineerd met 10 extra CT scans met behulp van de twee verschillende breath hold methoden. De reguliere behandeling verandert niet voor de patiënt.

In deel 2 zullen de patiënten behandeld worden met radiotherapie met gebruik van de nieuwe breath hold techniek, geselecteerd in deel 1. Hierbij zal de patiënt 8-9 extra CT’s ondergaan en 10-12 extra controles op het bestralingstoestel.

Aantal benodigde patiënten

deel 1: maximaal 10 patiënten
deel 2: 20 patiënten

Gerelateerde informatie

Download informatiebrief BROTHER studie.pdf