Klinisch

Klinisch

Wij bieden vele opleidings-, trainings- en onderzoeksmogelijkheden voor wie zich verder wil bekwamen in de radiotherapie.

AIOS - Arts in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog

De afdeling radiotherapie, geleid door prof. J.A. Langendijk, heeft opleidingsbevoegdheid voor de volledige opleiding voor het specialisme radiotherapie. De nominale duur van de opleiding is 5 jaar, maar per AIOS wordt gekeken of er opleidingsonderdelen verkort kunnen worden. Dit hangt af van de persoonlijke ontwikkeling en leercurve van de individuele AIOS. Zo is de minimale duur van de opleiding 4 jaar maar streven we naar een gemiddelde opleidingsduur van 4,5 jaar. De instroom is gemiddeld twee nieuwe AIOS per jaar waardoor er gemiddeld 10 AIOS op de afdeling werkzaam zijn. 

Je werkt in teamverband intensief samen met de andere AIOS en met de radiotherapeut-oncologen van de verschillende aandachtsgebieden. Een AIOS heeft de verantwoordelijkheid over eigen patiënten, onder supervisie van een radiotherapeut-oncoloog. Dit houdt in dat de AIOS zowel de indicatiestelling, de intake, de voorbereidingen voor de behandeling en de controles van de patiënt in toenemende mate zelfstandig uitvoert. 

De opleiding kan ook in parttime dienstverband gevolgd worden, waarbij wij een minimaal aanstellingspercentage van 80% vereisen voor een adequate opleiding met voldoende exposure aan patiëntenzorg. Wij hebben een samenwerking met het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF), waar één jaar van de opleiding gevolgd wordt. Verder bieden wij de mogelijkheid om een deel van je opleiding in het UMCG volgen als je AIOS bent in een ander opleidingsziekenhuis. 

Opbouw van de opleiding

De opleiding is een samenstelling van de verschillende opleidingsonderdelen hieronder genoemd. Per AIOS wordt op individuele basis een plan (IOP, individueel opleidingsplan) gemaakt van de samenstelling en periode van de opleidingsonderdelen en de nadere invulling daarvan.

Klinische radiotherapie
Dit is competentiegericht en bestaat voor het grootste deel uit directe patiëntenzorg verdeeld over stages over een aantal aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn combinaties van patiënten met een bepaalde tumorsoort. Je werkt nauw samen met je radiotherapeut-supervisor waarbij dan gedurende de stage een toenemende mate van zelfstandigheid bereikt wordt. In deze klinische stages is ook het opleidingsonderdeel cursorisch onderwijs ingebouwd. Deze omvat een dagdeel zelfstudie en een dagdeel klassikaal onderwijs samen met de andere AIOS, in totaal één dag per twee weken. 

Stage radiologie en interne geneeskunde
Vaste opleidingsonderdelen zijn een stage van vier maanden op de afdeling medische oncologie (of chirurgische oncologie) van het UMCG, en een stage van drie maanden op de afdeling Radiologie, ook van het UMCG.

Vrije onderdeel en verdiepingsprofielen
Een periode van zes maanden met een vrije individuele invulling. Meestal is de invulling wetenschappelijk onderzoek, maar de tijd kan ook besteed worden aan een van de verdiepingsprofielen. Een verdiepingsprofiel ontwikkelt zich gedurende de hele duur van de opleiding. Voorbeelden van verdiepingsprofielen zijn onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, management en protonentherapie. Verdieping in een ander klinisch thema is ook mogelijk. De AIOS maakt een keuze welke verdiepingsprofielen het meest passend zijn, waarbij het profiel protonentherapie een voor alle AIOS verplicht element is.

Verdere informatie en contact

Drs. S.Bijmolt, opleider, te bereiken via email of op 050-361 4976.

Klinische stages

De afdeling radiotherapie van het UMCG is actief betrokken bij de opleiding Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In de masterfase van deze opleiding lopen iedere zes weken drie studenten stage op onze afdeling. Tijdens deze stage ligt de focus op communicatieaspecten, maar is er ook aandacht voor specifieke aspecten van de radiotherapie en de oncologie.

Wij bieden ook de mogelijkheid om de langere, diepgaande, stage van 6 of 14 weken aan het eind van de masterfase bij ons te doorlopen. Voor deze stages worden de doelen en verantwoordelijkheden op de individuele student afgestemd.

Voor meer informatie over deze stagemogelijkheden kunt u via email contact opnemen met onze coördinator voor geneeskunde onderwijs, de heer drs. C. Hammer

Onderzoeksprojecten

De student sluit de masterfase van de opleiding geneeskunde af met een onderzoeksscriptie. Wij hebben regelmatig onderzoeksprojecten die hiervoor in aanmerking komen. Een overzicht van deze projecten is te vinden op de Junior Scientific Masterclass website.

Het is ook mogelijk om op een eerder moment tijdens de studie wetenschappelijk onderzoek te doen op onze afdeling. 

Voor meer informatie over onze wetenschappelijke projecten, kunt u via email contact opnemen met onze coördinator voor geneeskunde onderwijs, de heer drs. C. Hammer.