CLARIFY studie

CLARIFY studie

Cardiopulmonale toxiciteit bij radiotherapie voor kanker van de slokdarm of long (CLARIFY-studie)

Studiecoördinator

Naam: dr. C.T. Muijs, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG, afdeling Radiotherapie

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

De vraagstelling

Middels deze studie willen wij onderzoeken of radiotherapie leidt tot een verhoogde bloeddruk in de longslagader en of dat invloed op de hartfunctie heeft. Daarmee hopen we in de toekomst beter het risico op deze bijwerking te kunnen voorspellen en deze te kunnen behandelen.

Samenvatting relevante achtergrond

Bij kanker van de slokdarm of de long zal de behandeling bestaan uit radiotherapie, soms in combinatie met chemotherapie en soms gevolgd door een operatie. Bij de bestralingsbehandeling van deze tumoren wordt geprobeerd om de benodigde stralingsdosis zo goed mogelijk in het te bestralen gebied toe te dienen en de gezonde weefsels zoveel mogelijk te sparen. Belangrijke gezonde organen die in de buurt liggen zijn het hart en de longen. Wanner de tumor vlakbij of in deze organen ligt, zal er altijd een gedeelte van de bestralingsdosis ook in deze organen terecht komen, met de kans op de schade, waardoor bijwerkingen ontstaan.

Onderzoek in ons laboratorium heeft aangetoond dat bestraling van longen o.a. kan leiden tot een verhoogde bloeddruk in de longslagader. Metingen van de bloeddruk in de longslagader zijn echter nog niet gedaan bij radiotherapie patiënten. Daarom willen we bij patiënten die behandeld worden voor slokdarm- of longkanker de druk in de longslagader en bijbehorende hartfunctie meten, voorafgaand aan de bestraling en ook na de behandeling. Indien dit onderzoek laat zien dat radiotherapie inderdaad tot deze bijwerking kan leiden, dan kan deze in de toekomst behandeld worden door de cardioloog.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Op 5 momenten wordt een echo van het hart gemaakt, namelijk voorafgaand aan de behandeling, en 6, 13, 26 en 52 weken na afloop van de behandeling. Op die momenten volgt ook een bloedafname. Tevens zult u gevraagd worden enkele vragenlijsten in te vullen over uw gezondheid. Optioneel kunt u op 3 tijdstippen een MRI van het hart ondergaan. Zie de gerelateerde informatie hieronder voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

160 (evalueerbare) patiënten.