Gynaecologie

Gynaecologie

Baarmoeder | Baarmoederhals | Schaamlip | Vagina

Het Behandelteam Gynaecologie behandelt alle gynaecologische tumoren met de meest moderne beeldvormings- en radiotherapietechnieken.

Onze multidisciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten met gynaecologische tumoren wekelijks in een multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd: gynaecologie, radiologie, medische-oncologie, radiotherapie en pathologie. Het team bespreekt per patiënt wat de beste behandeling is, en welke stappen nog moeten worden ondernomen alvorens met de behandeling kan worden begonnen.

We beschikken over de meest geavanceerde bestralingstechnieken zoals VMAT en MRI-gestuurde brachytherapie. Voor het exact bepalen van de locatie en vorm van de tumor, en van omliggend gezond weefsel, maken we gebruik van beeldvorming met CT en MRI. 

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Protonentherapie

Sinds januari 2018 biedt onze afdeling protonentherapie aan. Deze behandeling is nog niet beschikbaar voor patiënten met gynaecologische tumoren. In de nabije toekomst zullen we deze behandeling voor geselecteerde indicaties aanbieden.

In onderstaande folders kunt u informatie vinden over de inwendige bestraling van de vagina en de baarmoederhals:

Download: Inwendige bestraling van de vagina.pdf

Download: Inwendige bestraling van de baarmoederhals.pdf

Drs. M. Berveling

Specialisatie:
Gynaecologische tumoren

Drs. J. C. Beukema 

Specialisatie:
Gynaecologische tumoren

Drs. S. Bijmolt 

Specialisatie:
Gynaecologische tumoren

Wij nemen deel aan de volgende klinische studies:

PORTEC 4a studie (inclusie van patiënten is gesloten)
Deze studie onderzoekt de rol van prognostische risicofactoren bij het bepalen van de beste behandelstrategie van patiënten met kanker van het baarmoederslijmvlies (endometrium).

SPARC studie (inclusie van patiënten is gesloten)
De studie evalueert of extra begeleiding (seksuele revalidatie) door getrainde medewerkers patiëntenservice een verbetering geeft in het seksueel functioneren van vrouwen behandeld met radiotherapie voor gynaecologische kanker, in vergelijking met de optimale reguliere zorg.