DOREMY studie

DOREMY studie

Dosis reductie van preoperatieve radiotherapie bij Myxoid liposarcomen.

Studiecoördinator

Naam: Dr. R.L.M. Haas
Instituut: NKI-AVL

Studiecoördinator afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: Drs. J.F. Ubbels, radiotherapeut-oncoloog

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

Is een dosis reductie bij preoperatieve RT van 50Gy naar 36Gy bij de behandeling van patiënten met Myxoid liposarcoom net zo effectief als de standaard dosis?

Samenvatting relevante achtergrond

De standaard behandeling van Myxoid Liposarcomen (MLS) is preoperatieve RT (25x 2Gy) gevolgd door een operatie. Uit weefselonderzoek na de operatie is gebleken dat vaak alle tumorcellen in het MLS afgestorven waren als gevolg van RT. MLS zijn dus zeker gevoelig voor RT. Deze gevoeligheid wordt mogelijk veroorzaakt door de invloed van RT op het vatenstelsel in het MLS. Als dit blijkt te kloppen dan zou een lagere dosis al effectief kunnen zijn omdat een lagere dosis al kan leiden tot schade aan het vatenstelsel. In deze studie zal onderzocht worden of een lagere preoperatieve RT dosis (18x 2Gy) net zo effectief is als de huidige standaard dosis (25x 2Gy). Een lagere dosis zou mogelijk ook een positief effect hebben op de wondgenezing na de operatie en op de acute en late toxiciteit als gevolg van RT.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Het enige verschil met de huidige standaardbehandeling is de lagere dosis. Verder zal alles in de behandeling hetzelfde zijn.

Aantal benodigde patiënten

50 patiënten; inclusie patiënten is gesloten.