DEPART studie

DEPART studie

Heeft radiotherapie een positief effect bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren?

Studiecoördinator

Naam: prof. J. Martin
Instituut: GenesisCare
Land: Australië

Coördinator en contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: A. de Haan (a.de.haan01@umcg.nl)

Vraagstelling

Kan radiotherapie de ontwikkeling of het terugkomen van de ziekte van Dupuytren afremmen?
Dit zal worden onderzocht in een vroeg stadium van de aandoening en in een later stadium (na een lokale chirurgische ingreep).

Samenvatting relevante achtergrond

De ziekte van Dupuytren is een goedaardige aandoening waarbij patiënten bindweefsel verdikkingen en/of strengen in de hand ontwikkelen. Deze verdikkingen en/of strengen kunnen klachten geven en uiteindelijk ook leiden tot kromstand van de vinger(s). In een vroeg stadium van de ziekte wordt vaak een afwachtend beleid toegepast en in een later stadium, wanneer kromstand van de vinger(s) zorgt voor beperkingen, kan besloten worden tot een lokale chirurgische ingreep. Bestraling zou mogelijk een goede behandeloptie kunnen zijn om de ontwikkeling van de ziekte of het terugkomen van de ziekte af te remmen. Naar het effect van bestraling bij de ziekte van Dupuytren is echter nog weinig goed wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daarnaast is er nog weinig kennis over de bijwerkingen van bestraling voor de ziekte van Dupuytren en het effect van deze behandeling op de kwaliteit van leven.

Studiedesign. Wat houdt deelname voor de patiënt in

Nadat is gebleken dat de patiënt geschikt is voor deelname aan het onderzoek wordt er geloot tussen wel of geen radiotherapie behandeling.
Wanneer patiënten loten voor geen radiotherapie volgen patiënten, die in een vroeg stadium van de aandoening zitten, een afwachtend beleid. Patiënten die aan een ingreep toe zijn worden geopereerd en daarna door de tijd gevolgd (ook wel follow-up genaamd). In totaal brengen patiënten gedurende deze follow-up periode 8 bezoeken aan het UMCG voor controles en metingen. Wanneer patiënten loten voor radiotherapie wordt de intake bij de radiotherapie gepland en alle voorbereidingen op de radiotherapie behandeling gedaan. Vervolgens wordt de radiotherapie behandeling gepland en uitgevoerd. Patiënten krijgen gedurende 2 weken (maandag t/m vrijdag) één bestraling per dag. Tussen de 2 behandelweken zit een rustperiode van 10 weken. In totaal bestaat de behandeling uit 10 fracties van 3 Gy ieder; totale dosis 30 Gy. Na het afronden van de radiotherapie behandeling worden patiënten door de tijd gevolgd en leggen gedurende de follow-up 8 bezoeken af aan het UMCG voor controles en metingen.

Verdere details zijn te lezen in de informatiebrief.

Aantal benodigde patiënten

Vroeg stadium aandoening: 50
Later stadium (na een lokale chirurgische ingreep): 100 – 150

Er wordt gestart met de groep patiënten die in een vroeg stadium van de aandoening zitten. Op een later moment, op dit moment nog niet duidelijk, start de groep met patiënten die een chirurgische ingreep moeten ondergaan.