Verwijzen protonentherapie

Verwijzen protonentherapie

Op deze pagina’s (zie linker kolom) kunt u vinden welke patiënten u naar de afdeling Radiotherapie van het UMCG kunt verwijzen, voor een planningsvergelijking of voor een behandeling met protonen.

Alleen radiotherapeuten kunnen patiënten verwijzen voor protonenbehandeling in ons instituut. Als u patiënt bent, raden wij u aan dit met uw eigen radiotherapeut te bespreken.