Verwijzen protonentherapie

Verwijzen protonentherapie

Op deze pagina’s (zie linker kolom) kunt u vinden welke patiënten u naar de afdeling Radiotherapie van het UMCG kunt verwijzen, voor een planningsvergelijking of voor een behandeling met protonen. Voor deze protonentherapieverwijzingen hebben wij een digitaal verwijsportaal ontwikkeld. 

Alleen radiotherapeuten kunnen patiënten verwijzen voor protonenbehandeling in ons instituut. Als u patiënt bent, raden wij u aan dit met uw eigen radiotherapeut te bespreken.

Ook leest u hier links meer informatie omtrent het verwijzen van patiënten voor protonentherapie.