PORTEC 4a studie

PORTEC 4a studie

Op moleculair profiel gebaseerde versus standaard aanbevelingen voor adjuvante radiotherapie voor vrouwen met baarmoederkanker in een vroeg stadium. Een onderzoek naar de waarde van een individueel moleculair risicoprofiel om de nabehandeling na operatie voor vroeg stadium baarmoederkanker te bepalen

Studiecoördinator

Naam: Prof.dr.C.L.Creutzberg
Instituut: Leiden Universitair Medisch Centrum, afdeling Radiotherapie

Studiecoördinator afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: Drs. S. Bijmolt, radiotherapeut-oncoloog
 

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

Zorgt individuele 'behandeling op maat' d.m.v. bepaling van het risicoprofiel ervoor dat veel minder vrouwen onnodig inwendige bestraling krijgen bij ongeveer gelijkblijvend resultaat voor de kans op plaatselijke terugkeer en overleving zonder terugkeer van ziekte?

Samenvatting relevante achtergrond

Bij patiënten met baarmoederkanker worden tijdens een operatie de baarmoeder en eierstokken verwijderd, met als resultaat dat alle zichtbare kanker is weggenomen. Sommige patiënten hebben een wat lager of juist wat hoger risico dat de kanker op een later moment terug komt. Dit risico kan worden ingeschat op basis van het weefselonderzoek na de operatie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kans op plaatselijke terugkeer van de kanker wordt verminderd door na de operatie aanvullen radiotherapie (bestraling) te geven.

In de laatste jaren zijn meer gegevens bekend geworden over verschillen tussen de baarmoederkankers bij verschillende vrouwen. Uitgebreid weefselonderzoek waarbij de moleculair-genetische eigenschappen van de tumoren onderzocht zijn, heeft kenmerken opgeleverd die de kans dat kanker zal terugkeren, beter kunnen voorspellen. Door deze eigenschappen op het baarmoederkankerweefsel voor elke patiënt te bepalen, kan een ‘advies op maat’ worden gegeven. Dit advies is bij laag risico om geen bestraling te ondergaan, omdat de kans op terugkeer zeer laag is. Bij standaard risico wordt vaginale brachytherapie geadviseerd. Bij de kleine groep vrouwen met hoger risico wordt uitwendige bestraling van het bekkengebied geadviseerd, waarbij het omliggende steunweefsel en de lymfeklieren in het bekken ook worden bestraald.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Als u besluit mee te doen aan het onderzoek, wordt d.m.v. loting bepaald welke behandeling u krijgt:

  • ​of de standaard nabehandeling met een korte serie van 3 inwendige bestralingen, gegeven in 2 weken tijd

  • of bepaling van het moleculair risicoprofiel, dat wordt gedaan op een klein stukje van het bij uw operatie verwijderde weefsel. Op basis daarvan krijgt u advies voor:

    • ​een serie van 3 inwendige bestralingen, gegeven in 2 weken tijd (zoals bij de standaard behandeling)

    • geen verdere behandeling, maar regelmatige controle

    • uitwendige bestraling van het bekkengebied (23 à 27 dagelijkse korte bestralingen gedurende ongeveer 5 weken)

Zie ook de patiënteninformatie voor meer informatie.​

Aantal benodigde patiënten

8 patiënten; inclusie patiënten is gesloten.