Spijsverteringskanaal

Spijsverteringskanaal

Anus l Endeldarm | Maag | Slokdarm

Binnen ons behandelteam passen we geavanceerde beeldvormings- en radiotherapietechnieken toe in de behandeling van tumoren in het maag-darm gebied.

Protonentherapie

Protonentherapie is mogelijk als behandeling bij slokdarmkanker.

De behandeling van slokdarmkanker met radiotherapie gaat gepaard met bijwerkingen. Zo kan radiotherapie, naast dat het een positief effect heeft op de genezingskansen, de kans op post-operatieve complicaties nadelig beïnvloeden. Protonentherapie zou door het verminderen van de bestralingsdosis op hart en/of longen de kans op deze complicaties kunnen verminderen. Om voor de individuele patiënt te bepalen of er voordeel is van protonentherapie, maken wij voorafgaand aan de radiotherapie behandeling twee bestralingsplannen: één met fotonen en één met protonen. Van beide behandelplannen wordt de kans op bijwerkingen berekend. Op basis van deze resultaten in combinatie met de landelijke indicatieprotocollen wordt besloten welke bestralingsbehandeling voor u het meest geschikt is. Wanneer protonentherapie geen of slechts een gering voordeel oplevert, zal gebruik worden gemaakt van fotonen radiotherapie.

Onze multidisciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten in een wekelijks multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd: gastro-enterologie, radiologie, medische oncologie, chirurgie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en pathologie. Het team bespreekt per patiënt wat de beste behandeling is, en welke stappen nog moeten worden ondernomen alvorens met de behandeling kan worden begonnen.

Voor een optimale behandeling van deze tumoren maken we gebruik van alle beschikbare beeldvorming (CT, MRI, PET). Voor een optimale vaststelling van het van de vorm en locatie van het doelgebied en omliggend gezond weefsel fuseren we deze met de CT scan die gebruikt wordt voor de radiotherapie planning. We hebben de beschikking over geavanceerde bestralingstechnieken zoals IMRT en VMAT voor het maken van een fotonen bestralingsplan.

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Follow-up

We nemen alle patiënten, die met curatieve intentie behandeld worden voor slokdarmkanker, op in ons gestandaardiseerde follow-up programma. Het doel van dit programma is de continue verbetering van de behandeling en zorg. Binnen dit programma verzamelen we gegevens over de tumor en de behandeling daarvan, over de uitkomst van de behandeling en de kwaliteit van leven. We benaderen u op vaste momenten voor het doornemen van enkele vragenlijsten.

In onderstaande folder kunt informatie vinden over inwendige bestraling van de slokdarm:

Download: Inwendige bestraling van de slokdarm.pdf

 

In onderstaande folder vindt u alle informatie over de verwijzing voor en de bestraling bij slokdarmkanker met protonen in het UMCG Protonentherapiecentrum:

Download: Protonentherapie bij slokdarmkanker.pdf

Drs. A.H. Boer

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Urologische tumoren

Drs. M. Dieters

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren

_Unknown 200x300.jpg

Dr. C. IJsbrandy

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren


 

Dr C.T. Muijs 

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren

Drs A.G.H. Niezink

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Hematologische tumoren

Dr. S. van der Veen

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren


 

Wij nemen deel aan de volgende klinische studies:

CARD-studie (inclusie van patiënten is gesloten)
Deze studie onderzoekt de waarde van pro-BNP als surrogaat marker voor radiatie-geïnduceerde cardiale toxiciteit. In het kader van deze studie volgen enkele bloedafnames bij de patiënt. Deze uitslagen blijven in het kader van de studie geblindeerd voor de patiënt.

CLARIFY-studie
Middels deze studie onderzoeken wij of radiotherapie bij slokdarmkanker leidt tot een verhoogde bloeddruk in de longslagader en of dat invloed op de hartfunctie heeft. Daarmee hopen we in de toekomst beter het risico op deze bijwerking te kunnen voorspellen en deze te kunnen behandelen.

PRIDE-studie
Deze studie onderzoekt de waarde van PET/CT en MRI bij de voorspelling van de kans op een complete respons (geen tumor meer aanwezig) op neo-adjuvante chemoradiotherapie (nCRT). De studie behelst drie bloedafnames, drie extra MRI-scans (diagnostisch, twee weken na aanvang van de nCRT-behandeling en pre-operatief) en één extra PET/CT-scan (twee weken na aanvang van de nCRT-behandeling). Optioneel is dat de patiënt direct voorafgaande aan de operatie een extra endoscopisch onderzoek (gastroscopie eventueel met EUS) kan ondergaan.