Verwijzen fotonen radiotherapie

Verwijzen fotonen radiotherapie

Wij bieden de mogelijkheid tot zowel telefonische als schriftelijke aanmelding van uw patiënt voor een behandeling met fotonen radiotherapie. Wij verzoeken u de benodigde gegevens voor aanmelding (zie onder) binnen twee dagen naar ons op te sturen.

Telefonische aanmeldingen


Tel: 050-361 2711

U kunt uw patiënt op bovenstaand telefoonnummer aanmelden op maandag tot en met vrijdag, tussen 8:30 en 16:30 uur. Een medewerker van onze zorgadministratie verbindt u dan door met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog. 

Is uw patiënt al bij ons bekend, dan kunt u deze het beste bespreken met de (eerdere) behandelend radiotherapeut-oncoloog. 

Schriftelijke aanmeldingen

Wanneer u een patiënt schriftelijk aanmeldt, vragen wij u alle benodigde gegevens (zie onder) direct mee te sturen om uw patiënt snel en goed in te kunnen plannen. Wij roepen de patiënt schriftelijk op voor een eerste consult. Ons streven is dat dit consult binnen tien kalenderdagen plaatsvindt. 

Het is mogelijk dat wij direct aansluitend aan het eerste consult ook de eerste voorbereidingen voor de behandeling zullen treffen. In dat geval ontvangt uw patiënt hierover, samen met de uitnodigingsbrief, de noodzakelijke schriftelijke informatie. 

Bij het eerste consult informeert de radiotherapeut-oncoloog uw patiënt over het doel van de behandeling, het aantal bestralingen, de mogelijke bijwerkingen van de bestraling op korte en lange termijn, en over de voorbereiding op de radiotherapie. Daarnaast ontvangt uw patiënt afspraken voor de voorbereidingen en de startdatum van de behandeling. 

Onmiddellijk na het eerste consult stellen wij de huisarts schriftelijk op de hoogte van de startdatum van de radiotherapie. In deze brief vermelden wij ook de behandelend radiotherapeut-oncoloog, met wie u contact kunt opnemen bij vragen of problemen.

Benodigde gegevens voor aanmelding

Om het aanmeldproces goed te laten verlopen vragen wij van u als verwijzer om bij een verwijzing naast een verwijsbrief alle relevante, beschikbare informatie mee te sturen:

  • Eerdere  correspondentie;
  • Pathologie verslagen;
  • Beeldvorming (zowel de beelden via XDS, als de verslagen);
  • Operatieverslagen;
  • MDO verslag (indien besproken);
  • Specifieke informatie per tumorsoort (zie hier)

We kunnen de verwijzing pas als definitief beschouwen en in behandeling nemen als alle informatie bij ons aanwezig is. Dit houdt in dat indien de gegevens niet compleet zijn, uw patiënt niet wordt opgeroepen voor een afspraak.

Deze gegevens kunt u naar het volgende postadres sturen, zie ook onze contactpagina:

Afdeling Radiotherapie UMCG
HPC DA30
Postbus 30.001
9700 RB Groningen