PRIDE studie

PRIDE studie

Studiecoördinator

Naam: Dr. G.J. Meijer
Instituut: UMC Utrecht, afdeling Radiotherapie

Studiecoördinator afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: dr. C.T. Muijs, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG, afdeling Radiotherapie

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

In deze studie wordt een model ontwikkeld om de kans op ypCR te voorspellen (pathologisch complete respons/ geen vitale tumorrest) na neo-adjuvante chemoradiotherapie (nCRT/voorbehandeling) bij slokdarmkanker patiënten. Op 3 tijdstippen worden imaging en bloedafnames geïntegreerd.

Samenvatting relevante achtergrond

Eerste keus behandeling bij slokdarmkanker bestaat uit nCRT gevolgd door een operatie vanwege de beste kans op lange termijn overleving en lokale controle. Bij een deel van de patiënten is het effect van de voorbehandeling op de tumor zelfs zo goed, dat alle tumorcellen volledig verdwijnen. Het effect van de voorbehandeling op de tumor kunnen wij momenteel alleen na de operatie vaststellen door microscopisch onderzoek van de verwijderde slokdarm (ypCR of niet).​​

Doel van dit onderzoek is de respons op nCRT te voorspellen door middel van MRI, PETCT en bloedanalyses? Als met dit predictiemodel nauwkeurig kan worden vastgesteld dat de patiënt een zeer lage kans heeft op aanwezigheid van resttumor na voorbehandeling (geen vitale tumorrest/ypCR), kan in de toekomst overwogen worden om af te zien van operatie. Anderzijds mocht het predictiemodel nauwkeurig vaststellen dat de huidige nCRT geen toegevoegde waarde heeft voor een patiënt, dan kan in de toekomst patiënt specifieke behandeling voor deze subgroep in onderzoeksverband verder worden onderzocht.​

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Tijdens de studie zal de patiënt 1 extra PET-CT (tijdens de voorbehandeling), 3x bloedafnames en MRI (voor, tijdens en na de voorbehandeling) ondergaan. Optioneel is dat de patiënt direct voorafgaande aan de operatie een extra endoscopisch onderzoek (gastroscopie eventueel met EUS) kan ondergaan. In deze studie blijft de behandeling ongewijzigd, de standaard behandeling is nCRT gevold door operatie. Zie ook de patiëntinformatie hieronder voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

200 patiënten, waarvan 50 patiënten vanuit het UMCG.