Klinische fysica

Klinische fysica

Als vooraanstaand radiotherapie instituut bieden wij vele opleidings- en trainingsmogelijkheden voor wie zich verder wil bekwamen in de fysica van de radiotherapie.

Opleiding tot klinisch fysicus

Onze afdeling radiotherapie is erkend als opleidingsinstelling voor klinisch fysici. De vierjarige opleiding tot klinisch fysicus volgt het programma van de opleiding klinische fysica en bestaat uit een basispakket basisvaardigheden en een aanvullend pakket voor een specifiek werkterrein, in dit geval radiotherapie. Een opleider houdt toezicht op (de voortgang van) uw opleiding. Tijdens de opleiding vindt er een detachering gedurende 9 maanden plaats in Isala Klinieken te Zwolle. De opleiding biedt ruimte voor twaalf maanden wetenschappelijk onderzoek. 


De opleiding richt zich op:

 • Attitudevorming;
 • Wetenschappelijke vorming;
 • Brede kennis van de klinisch fysica

Wat doet een klinisch fysicus?

De film hieronder linkt naar een profielschets van de klinisch fysicus met specialisatie radiotherapie.

Meer informatie over de opleiding

Voor de opleiding tot klinisch fysicus is een goed begrip van de Nederlandse taal (spreek- en schrijfvaardigheid) verplicht.

We bieden de mogelijkheid om ter oriëntatie een dag(deel) op de afdeling mee te lopen. Neem hiertoe contact op met ons secretariaat op +31-50 361 3674.

Voor meer informatie over onze opleiding tot klinisch fysicus en de mogelijkheden tot aanmelding kunt u contact opnemen met onze opleidingscoördinator dr. Aart van 't Veld

Ons onderzoeksprogramma

Onze afdeling heeft een uitgebreid onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor het verder verbeteren van de kwaliteit van radiotherapiebehandelingen. Binnen dit programma bieden wij de mogelijkheid tot het behalen van de doctorstitel (PhD). Deze graad zal verkregen worden aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op dit moment verrichten onze promovendi onder andere onderzoek naar:

 • Personalized adaptive radiotherapy in head and neck cancer patients
 • Robustness evaluation of scanned proton therapy for lung patients - taking into account setup and range uncertainties in combination with effects due to respiratory motion
 • Image biomarkers
 • A “plan of the day approach” for proton therapy – investigating a variety of strategies for adaptive therapy of moving targets with scanned proton beams
 • Reducing radiotherapy side effects in head and neck cancer patients using a Comprehensive Individual TOxicity Risk profile: The CITOR project.

Prof. Stefan Both coördineert ons PhD programma. Promovendi staan onder begeleiding van onze (klinisch) fysici. 

Voor meer informatie over ons PhD programma en promotiemogelijkheden, neem contact op met  Prof. Stefan Both of met ons secretariaat (+31-50 361 3674).

Master Biomedische Technologie (≈ 9 weken)

De afdeling participeert in de Diagnostic Imaging & Instrumentation specialisatie van de Master Biomedische Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij verzorgen de colleges en practica van het vak Medical Physics for Radiation Oncology (5EC), dat de fysische aspecten van de radiotherapie bestralingsbehandeling behandelt. Dit betreft zowel de voorbereiding van de bestraling (bestralingsplanning) als de uitvoering van de bestraling op de versneller met de daarbij behorende methoden voor verificatie en kwaliteitscontroles.

Ook worden er op onze afdeling een aantal practica uitgevoerd, zoals:

 • Metingen op het linac bestralingstoestel met verscheidene detectoren en fantomen;
 • Het onderzoeken van de dosis- en bundeleigenschappen in een waterfantoom;
 • Megavoltradiografie voor positieverificatie, en veiligheidsmarges.
 • Een eenvoudig formalisme voor het berekenen van de met een linac afgegeven stralingsdosis;
 • Complexe 3D-dosisberekeningen in een patiëntgeometrie;

Een master in Biomedische Technologie met bovenstaande specialisatie, in combinatie met een bachelor Natuurkunde of Life Science and Technology en het certificaat Clinical Physics is een goedgekeurde vooropleiding voor de postdoctorale opleiding tot klinisch fysicus.

Voor meer informatie over het college Medical Physics for Radiation Oncology kunt u contact opnemen met de coördinator Dr. Heidi Lotz, of ons secretariaat (+31-50 361 3674).

Afstudeeronderzoek en stages (3 – 12 maanden)

Voor studenten Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde bieden we de mogelijkheid tot afstudeeronderzoek (circa 40 EC) en kortere stages (10-20 EC). Deze projecten vallen binnen het lopende onderzoek en de onderzoeksspeerpunten van onze afdeling.

Voor meer informatie, neem contact op met Dr.ir. Marianna Sijtsema of ons secretariaat (+31-50 361 3674).

Postdoctoraal onderzoek

Onze afdeling biedt mogelijkheden voor postdoctoraal onderzoek in lijn met ons eigen onderzoeksprogramma. Ook is het mogelijk bij ons klinische ervaring op te doen. Voor informatie over stages zie het tabblad ‘Studenten’.

Neem voor informatie en mogelijkheden contact op met Prof. Stefan Both, of ons secretariaat (+31 50-361 3674).