SCOPES M20SQL studie

SCOPES M20SQL studie

Onderzoek naar kwaliteit van leven bij patiënten met weke delen sarcomen.

Studiecoördinator

Naam: Dr. R.L.M. Haas
Instituut: NKI-AVL

Studiecoördinator afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: Drs. J.F. Ubbels, radiotherapeut-oncoloog

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

Het doel van de studie is een database (register) op te zetten van patiënten met sarcomen die bestraald worden voorafgaand aan de operatie. Daarnaast willen wij patiënten met en zonder vertraagde wondgenezing met elkaar vergelijken. Dit register kan later ook gebruikt worden om sarcoom patiënten, die net als u 25x bestraald zijn, te kunnen vergelijken met andere patiënten, bijvoorbeeld mensen die in studieverband worden behandeld.

Tot op heden is er nog heel weinig onderzoek gedaan met deze vragenlijsten bij sarcoom patiënten. In dit onderzoek willen wij onze patiënten vragen deze vragenlijsten voorafgaande aan, tijdens en na de bestralingsperiode in te vullen.

Samenvatting relevante achtergrond

Dit onderzoek wordt gedaan om zo veel mogelijk vragenlijsten te verzamelen (het register) van patiënten die de standaard behandeling van 25 bestralingen ondergaan. Dat biedt ons twee mogelijkheden:

1. Het vergelijken van de kwaliteit van leven van patiënten met en patiënten zonder vertraagde wondgenezing na 25 bestralingen.

2. Het vergelijken van de kwaliteit van leven van patiënten die 25 bestralingen ondergaan met patiënten die in de toekomst andere bestralingsseries ondergaan in studieverband.

Met dit onderzoek willen wij de gevolgen van de huidige standaard behandeling goed in kaart brengen met betrekking tot de impact van de behandeling op de kwaliteit van leven.

Studiedesign. Wat houdt deelname voor de patiënt in

 

Wij verzoeken u op verschillende momenten vragenlijsten met betrekking tot uw kwaliteit van leven te gaan invullen. Het invullen van deze lijsten neemt maximaal twintig minuten van uw tijd in beslag.

De invulmomenten zijn:

  • voorafgaand aan de bestraling
  • een week na de laatste bestraling
  • vlak voor de opname voor de operatie
  • drie weken na de operatie
  • en vervolgens aan het eind van elk jaar bij de poliklinische controle tot vijf jaar na de behandeling

Zie de informatiebrief voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

Er zullen in totaal 100 patiënten deelnemen uit verschillende centra. In het UMCG zullen naar verwachting circa 15 mensen meedoen.