Ondersteunende zorg

Ondersteunende zorg

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede en verdriet zijn emoties die bij het ziektebeeld kunnen horen. De ziekte kan ook vragen oproepen als: waarom ik, wat gebeurt er met mijn partner, mijn kinderen, hoe moet ik verder? Praten met een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger kan u helpen om te gaan met uw vragen en emoties.

U kunt contact opnemen met een van de psychosociale medewerkers van het UMCG als u bijvoorbeeld moeite heeft met:

  • het verwerken en accepteren van uw ziekte

  • problemen in de relatie met uw partner, kinderen en/of familie

  • het aanpassen aan de nieuwe (sociale) situatie

  • het maken van keuzes rondom uw behandeling

  • de communicatie met de zorgverleners in het ziekenhuis

  • problemen bij studie, werk of uitkering

  • het omgaan met verlies en rouw

  • vragen met betrekking tot spiritualiteit en geloof;

  • met seksualiteit of uw zelfbeeld

Op de site van het UMCG Comprehensive Cancer Center kunt u meer informatie vinden over psychosociale begeleiding en nazorg of vraag de medewerker Patiëntenservice.

Ook uw partner of andere familieleden kunnen deze medewerkers benaderen met een hulpvraag.