Klinische studies

Klinische studies

Lopende klinische studies

Op dit moment lopen op onze afdeling de volgende klinische studies:

Tumorgebied Studies Studies met gesloten inclusie
Borstholte

CLARIFY studie

CARD studie
    REACT studie
     
Borstkanker EMIRA studie MEDIRAD: BRACE studie
    MEDIRAD: EARLY HEART studie
     
Hoofdhals HANS studie ARTFORCE studie
     
Gynaecologie PORTEC 4a studie  
  RACE studie  
  SPARC studie  
     
Prostaat ADOPT studie  
  PERYTON studie  
     
Slokdarm PRIDE studie  
     
Overige tumorgebieden      DOREMY studie
    LEDRAD studie