M20DMY studie

M20DMY studie

Internationale registratiestudie naar de optimale behandeling van het myxoid liposarcoom

Studiecoördinator

Naam: Dr. R.L.M. Haas
Instituut: NKI-AVL

Studiecoördinator afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: Drs. J.F. Ubbels, radiotherapeut-oncoloog

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

Recent is er in ons ziekenhuis een verandering doorgevoerd in de standaardbehandeling die wordt gegeven bij tumoren van het type dat bij u is vastgesteld. Het aantal bestralingen waaruit de voorbehandeling met radiotherapie bestaat, is namelijk teruggebracht van 25 naar 18 bestralingen. Het hierop volgende belangrijkste onderdeel van de behandeling, de operatie waarbij de tumor door de chirurg wordt weggehaald, is hetzelfde gebleven. Het huidige onderzoek heeft 2 onderzoeksdoelen:

- medische gegevens verzamelen om te controleren of het lagere aantal bestralingen ook in de klinische praktijk veilig is. In een voorgaande studie werd al aangetoond dat een lager aantal bestralingen veilig is, maar toch is het belangrijk om dit onafhankelijk te controleren met een andere groep patiënten.

- onderzoeken welke invloed het lagere aantal bestralingen heeft op de kwaliteit van leven en de ervaringen van patiënten.

Samenvatting relevante achtergrond

De kanker die bij u is vastgesteld ontstaat in de weke delen. Een ander woord voor weke delen kanker is sarcoom. Vroeger werd er geen rekening gehouden met de bestralingsgevoeligheid van een sarcoom en was het aantal bestralingen altijd gelijk. We hebben in een voorgaande studie onderzocht of we bij dit bestralingsgevoelige type sarcoom het aantal bestralingen veilig konden verlagen van 25 naar 18 bestralingen. De kans op terugkeer van de tumor in het operatiegebied bleek ook na 18 bestralingen zeer klein te zijn, zonder relevant verschil met 25 bestralingen. Doordat de totale bestralingsdosis van 18 bestralingen lager is dan bij 25 bestralingen, treden bijwerkingen minder vaak op. We denken dat de kwaliteit van leven zal verbeteren als patiënten minder last hebben van bijwerkingen, maar dit is nog niet eerder onderzocht. Daarom zal dit onderzoek er voor een deel op gericht zijn om de kwaliteit van leven te onderzoeken met behulp van vragenlijsten.

Studiedesign. Wat houdt deelname voor de patiënt in

De duur van het onderzoek is in totaal ongeveer 5 jaar. Het gaat in totaal om 7 momenten, waarbij we u  vragenlijsten zouden willen laten invullen om uw kwaliteit van leven te onderzoeken.

Voor het onderzoek hoeft u niet extra naar het ziekenhuis te komen. De vragenlijsten worden digitaal gestuurd. De vragenlijsten gaan over de bijwerkingen van de behandeling en uw kwaliteit van leven. Het kost ongeveer 20 minuten om deze vragenlijsten in te vullen

Momenten van invullen van de vragenlijsten zijn voorafgaande aan de eerste behandeling, 3 maanden na de operatie en vervolgens aan het eind van elk jaar tot 5 jaar na de diagnose.

Zie de informatiebrief voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

100 deelnemers uit verschillende landen. In Nederland zullen naar verwachting 40 mensen meedoen. Het betreft een multicentrische studie.