Uw behandeling - Wat te verwachten

Uw behandeling - Wat te verwachten

Hoe gaat de behandeling?

De totale behandeling met radiotherapie bestaat uit een eerste consult met de radiotherapeut-oncoloog, een gesprek met onze patiëntenservice, het maken van diagnostische beelden ter voorbereiding op de bestralingsbehandeling, en de behandeling zelf. Hieronder leggen we deze stappen kort uit. Meer informatie kunt u vinden in onze brochure Bestraling. Met onze 360-graden video's kunt u het gehele radiotherapieproces op onze afdeling alvast 'beleven'.

Als eerste radiotherapiecentrum in Nederland bieden wij, sinds januari 2018, protonentherapie aan. Hier vindt u verhalen van patiënten over hun ervaring met protonentherapie. 

Stap 1: Eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog

In het eerste gesprek stelt de radiotherapeut-oncoloog (of een radiotherapeut-oncoloog in opleiding) u allerlei vragen om inzicht te krijgen in uw ziektegeschiedenis en persoonlijke omstandigheden. Uw specialist of huisarts heeft ons uw medische gegevens al toegestuurd. Als u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat u aan de arts vertelt welke dit zijn. Tijdens dit eerste gesprek vindt vaak ook een lichamelijk onderzoek plaats.  

Verder krijgt u te horen hoe vaak u bestraald gaat worden, en met welke techniek (fotonen radiotherapie, protonentherapie of brachytherapie). De tijdsduur van uw bestralingsbehandeling zegt overigens niets over de ernst van de aandoening. Soms is nog aanvullend onderzoek nodig of overleg met collega-artsen. U hoort de uitslag hiervan zo snel mogelijk. De arts bespreekt met u ook de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden en het te verwachten resultaat van de bestraling. 

Stap 2: Kennismaking met de patiëntenservice

De eerste keer dat u een medewerker Patiëntenservice spreekt, is meestal aansluitend aan uw eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog. In het kennismakingsgesprek met de medewerker Patiëntenservice:

  • gaat deze na of u nog vragen heeft

  • krijgt u informatie over de gang van zaken op de afdeling Radiotherapie

  • krijgt u uitleg over mogelijke bijwerkingen van de bestraling 

  • hoort u waar u terechtkunt met vragen en/of problemen tijdens uw bestralingsbehandeling

  • krijgt u informatie over huidverzorging

Vervolgens kan het zijn dat de medewerker Patiëntenservice, in opdracht van de radiotherapeut-oncoloog, u weegt en/of bloed bij u afneemt. 

Op werkdagen zijn de medewerkers Patiëntenservice telefonisch bereikbaar tussen 8.15 - 11.30 uur en tussen 13.00 - 16.00 uur op telefoonnummer (050) 361 93 65.

Stap 3: Voorbereiding voor de bestraling

Het maken van een masker:
Bij een bestraling van het hoofd en/of het halsgebied gebruiken wij een masker. Dit masker zorgt ervoor dat uw hoofd tijdens de bestraling altijd in dezelfde positie ligt. Bovendien kan de radiotherapeutisch laborant de lijnen, die nodig zijn om u elke keer nauwkeurig te kunnen bestralen, op het masker tekenen. Het masker is gemaakt van kunststof. Verwarming in warm water maakt het masker zacht en elastisch zodat het precies naar de vorm van uw hoofd en/of uw hals kan worden gevormd.

Vaststellen van het te bestralen gebied:
Voor de bestraling is het belangrijk de locatie en vorm van het gezwel (de tumor) zeer goed vast te stellen zodat de bestraling zo nauwkeurig mogelijk kan worden uitgevoerd. Hiervoor maken we op de afdeling Radiotherapie een CT-scan van het gebied waarin de tumor ligt. Het is mogelijk dat we daarnaast ook nog een PET/CT-scan en/of een MRI scan maken. Als deze scans voor u nodig zijn, ontvangt u over deze onderzoeken aanvullende informatie. De voorbereiding op de bestraling is niet voor iedere patiënt gelijk. Welke voorbereiding voor u geldt, bespreekt de radiotherapeut-oncoloog met u in het eerste gesprek.

In alle gevallen is het erg belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen en dus niet van houding verandert. Op deze manier kan de radiotherapeutisch laborant het te bestralen gebied zo nauwkeurig mogelijk aantekenen op uw huid. 

Markeren van het te bestralen gebied Markeren van het te bestralen gebied

Maken van uw bestralingsplan:
Bij deze stap bent u zelf niet aanwezig. Voordat de bestraling plaats vindt, maakt de radiotherapeutisch laborant in overleg met de radiotherapeut-oncoloog uw bestralingsplan. In dit plan zorgen zij er voor dat het te bestralen gebied zo precies mogelijk bestraald wordt en dat het gezonde weefsel zo weinig mogelijk straling ontvangt. De voorbereiding op de bestraling vereist een grote nauwkeurigheid en zorgvuldige controle van de uitgevoerde handelingen. Daarom vindt de eerste bestraling meestal niet op de dag van de voorbereiding plaats. 

Stap 4: De behandeling

Als u voor de eerste behandeling komt, meldt u zich bij de balie. Voor alle volgende behandelingen kunt u direct plaats nemen in de wachtruimte bij het bestralingstoestel waar u bestraald wordt.

De radiotherapeutisch laboranten roepen u op als u aan de beurt bent en wijzen u een kleedkamer. Daarna brengen de laboranten u naar de bestralingsruimte. U gaat in de juiste houding liggen, zoals bepaald op de CT-scan. Als dat nodig is, helpen de laboranten u hierbij. Vervolgens stellen de laboranten met behulp van laserlijnen en eventuele röntgenbeelden het bestralingsveld nauwkeurig in. Als alle gegevens kloppen, verlaten de laboranten de ruimte en start de bestraling. Ondertussen blijft u stil liggen en houden de laboranten u goed in de gaten via de camera's. 

U kunt de straling niet zien, horen of voelen. Wel zult u tijdens de behandeling de elektrische en mechanische onderdelen van het bestralingstoestel kunnen horen. Afhankelijk van de complexiteit van uw behandeling zal een bestralingsfractie enkele tientallen seconden tot enkele (tientallen) minuten kunnen duren. Zodra de bestralingsfractie is beëindigd en het toestel is uitgeschakeld, is de straling in de bunker meteen verdwenen. Er blijft geen straling in het lichaam achter. U wordt dus niet radioactief en niemand ontvangt straling door bij u in de buurt te zijn. 

U kunt zich aankleden en verder gaan met uw normale dagelijkse bezigheden.

Een van de fotonen bestralingstoestellen Een van de fotonen bestralingstoestellen