Borst

Borst

Borst

Ons Behandelteam Borst is gespecialiseerd in de toepassen van de meest moderne radiotherapietechnieken (waaronder protonentherapie) voor patiënten met borstkanker. Wij behandelen jaarlijks ongeveer 750 patiënten met borstkanker, inclusief complexe varianten van deze ziekte.

Protonentherapie

Bij alle patiënten met borstkanker beoordelen wij op basis van landelijk vastgestelde richtlijnen of er mogelijk voordeel is bij bestraling met protonen. Boven een bepaalde drempelwaarde maken wij voorafgaand aan de radiotherapiebehandeling twee bestralingsplannen: één met fotonen en één met protonen. Van beide behandelplannen wordt de kans berekend of er bijwerkingen zullen optreden. Op basis van deze resultaten en van het landelijke indicatieprotocol wordt besloten welke bestralingsbehandeling voor u het meest geschikt is. Indien protonentherapie geen of slechts een gering voordeel oplevert, zal gebruik worden gemaakt van fotonen radiotherapie.

Onze multi-disciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten met tumoren in het borstgebied wekelijks in diverse multidisciplinaire overleggen. Bij dit overleg zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd: chirurgie, radiologie, medische oncologie, radiotherapie, pathologie, plastische chirurgie en klinische genetica. Het team bespreekt per patiënt wat de beste behandeling is, en welke stappen nog moeten worden ondernomen alvorens met de behandeling kan worden begonnen.

We beschikken over de modernste technieken zoals IMRT en VMAT. Met de meest geavanceerde beeldvormingssystemen, zoals cone-beam CT en een 3D surface scanner, houden we de positie en vorm van de tumor en omliggend gezond weefsel in de gaten. Indien nodig passen we de Active Breathing Control (ABC)-methode toe voor een verdere afname van de stralingsdosis in het hart.

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Follow-up

Met ons gestandaardiseerde follow-up programma houden we voor alle patiënten systematisch de bijwerkingen, kwaliteit van leven en de uitkomst van de behandeling bij. Deze data gebruiken wij voor het ontwikkelen van voorspellende modellen voor bijwerkingen veroorzaakt door bestraling, zoals hart- en longschade en secundaire tumoren. Deze modellen kunnen gebruikt worden voor het selecteren van de optimale behandeltechniek.

Algemene informatie over de bestralingsbehandeling van borstkanker met zowel fotonen als protonen vindt u in:
Download Radiotherapie bij (voorstadium van) borstkanker.pdf

In onderstaande folder vindt u alle informatie over de verwijzing voor en bestraling van borstkanker met protonen in het UMCG Protonentherapiecentrum, als u door uw radiotherapeut vanuit een ander ziekenhuis dan het UMCG wordt verwezen:
Download Bestraling van borstkanker met protonen.pdf

Onderstaande film laat zien hoe de ABC-ademhalingsmethode wordt uitgevoerd tijdens de bestraling:

Drs. D.M. Busz

Specialisatie:
Borsttumoren
Hematologische tumoren

Drs. O. Chouvalova

Specialisatie:
Borsttumoren
Longtumoren
Palliatie

Dr. A.P.G. Crijns

Specialisatie:
Borsttumoren
Hematologische tumoren


 

_Unknown 200x300.jpg

Dr. P. Deseyne

Specialisatie:
Borsttumoren
Longtumoren

Dr. J.H. Maduro 

Specialisatie:
Borsttumoren
Tumoren in kinderen

Drs. M.P. Woltman-Van Iersel 

Specialisatie:
Borsttumoren
Longtumoren


 

Physician Assistants

Dhr. G.J. Stiekema

Specialisatie:
Borsttumoren

_Unknown 200x300.jpg

Dhr. N. Fuhler

Specialisatie:
Borsttumoren

Onze radiotherapeut-oncologen zijn actief betrokken bij de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) en bij de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG).

Onze afdeling neemt op dit moment deel aan de volgende klinische studies:

EMIRA studie
Onderzoek naar vroege veranderingen aan het hart na bestraling en chemotherapie voor borstkanker.

MEDIRAD: BRACE studie (inclusie van patiënten is gesloten)
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar langetermijngevolgen van bestraling op de borst. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de hoeveelheid onvermijdelijke straling op gezonde weefsels en het ontstaan van gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten.

MEDIRAD: EARLY-HEART studie (inclusie van patiënten is gesloten)
Deze studie richt zich op het identificeren van de meest belangrijke beeldvorming en bio-markers voor stralingsgeïnduceerde hartschade, in de eerste twee jaar na de radiotherapie behandeling van borstkanker. Bij patiënten zal naast de standaard follow-up meerdere keren bloed worden afgenomen. Ook zullen patiënten extra beeldvorming van het hart ondergaan.