Longen

Longen

Long | Thymus

Ons team voor de behandeling van tumoren in en rond de longen bestaat uit zes radiotherapeut-oncologen. Zij passen geavanceerde technieken toe bij de behandeling, zoals VMAT, stereotactische radiotherapie en protonentherapie.

Protonentherapie

Patiënten met longkanker of andere tumoren in en bij de longen kunnen in aanmerking komen voor een bestralingsbehandeling met protonen. Om te bepalen of er voordeel is van protonentherapie, maken wij voor vrijwel alle naar ons verwezen patiënten voorafgaand aan de behandeling twee bestralingsplannen: één met fotonen en één met protonen. Van beide behandelplannen wordt de kans berekend of er bijwerkingen zullen optreden. Op basis van deze resultaten en van landelijke indicatieprotocollen wordt besloten welke bestralingsbehandeling voor u het meest geschikt is. Ongeveer 20% komt in aanmerking voor protonentherapie.

Onze multidisciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten in een wekelijks multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn naast radiotherapeuten ook longartsen, radiologen, nucleair geneeskundigen, thoraxchirurgen en pathologen aanwezig om per patiënt het optimale beleid te bepalen.

We beschikken over geavanceerde bestralingstechnieken zoals VMAT en stereotaxie. De meeste van deze behandelingen bieden we ook aan op onze behandellocatie in Emmen. Voor een optimale behandeling maken we gebruik van een 4D-CT scan. Hiermee brengen we de ademhalingsbeweging van de longen en tumor in kaart, zodat we hier tijdens de bestraling rekening mee kunnen houden. Om te controleren of de bestraling volgens het vooraf opgestelde plan verloopt, maken we gedurende de behandeling cone-beam CT-scans.

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Follow-up

We vragen alle patiënten met longkanker die radiotherapie (hebben) ontvangen om deel te nemen aan ons gestandaardiseerde follow-up programma. Dit houdt in dat we op gezette tijden telefonisch contact met u opnemen om zo de late effecten zijn van radiotherapie in kaart te brengen.

In onderstaande folder vindt u alle informatie over de verwijzing voor en bestraling bij longkanker en andere tumoren in en bij de longen met protonen in het UMCG Protonentherapiecentrum:

Download: Protonentherapie bij longkanker en andere tumoren in en bij de longen.pdf

 

Algemene informatie over de bestralingsbehandeling van longkanker en andere tumoren in en bij de longen met zowel fotonen als protonen vindt u in:

Download: Bestraling bij longkanker en andere tumoren in en bij de longen.pdf

Drs. M. Beijert

Specialisatie:
Borsttumoren
Hematologische tumoren
Longtumoren

Drs. O. Chouvalova 

Specialisatie:
Borsttumoren
Longtumoren
Palliatie

Drs. A.H.D. Van der Leest 

Specialisatie:
Kanker bij ouderen
Longtumoren
Melanomen
Palliatie


 

Drs. J.F. Ubbels 

Specialisatie:
Longtumoren
Weke delen tumoren

Drs. R. Wijsman 

Specialisatie:
Longtumoren

Drs. M. Woltman - Van Iersel 

Specialisatie:
Borsttumoren
Longtumoren

Wij nemen deel aan de volgende klinische studies:

CLARIFY-studie
Middels deze studie onderzoeken wij of radiotherapie leidt tot een verhoogde bloeddruk in de longslagader en of dat invloed op de hartfunctie heeft. Daarmee hopen we in de toekomst beter het risico op deze bijwerking te kunnen voorspellen en deze te kunnen behandelen.

RARESTEM/Organoid studie
in samenwerking met de afdeling Chirurgie