Hematologie

Hematologie

Hodgkin en Non-Hodgkin | Leukemie | Multipel Myeloom (ziekte van Kahler)

Het Behandelteam Hematologie van de afdeling radiotherapie is gespecialiseerd in het behandelen van lymfomen, myelomen en leukemie met behulp van geavanceerde radiotherapietechnieken.

Onze multidisciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten met hematologische maligniteiten één- of tweewekelijks in een multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd: hematologie, pathologie, radiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, klinische chemie en andere specialismen op indicatie. Het team bespreekt per patiënt wat de beste behandeling is, en welke stappen nog moeten worden ondernomen alvorens met de behandeling kan worden begonnen.

We beschikken over de meest geavanceerde bestralingstechnieken zoals IMRT en VMAT. Voor het exact bepalen van de locatie en vorm van de tumor, en van omliggend gezond weefsel, maken we gebruik van beeldvorming met CT en MRI. 

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Protonentherapie

Sinds januari 2018 biedt onze afdeling protonentherapie aan. Deze behandeling is nog niet beschikbaar voor patiënten met hematologische tumoren. In de nabije toekomst zullen we deze behandeling voor geselecteerde indicaties aanbieden.

Follow-up

Met ons gestandaardiseerde follow-up programma houden we voor alle patiënten systematisch de bijwerkingen, kwaliteit van leven en de uitkomst van de behandeling bij. Deze data gebruiken we voor het ontwikkelen van voorspellende modellen voor stralings-geïnduceerde bijwerkingen, zoals hart- en longschade en secundaire tumoren. Deze modellen kunnen gebruikt worden voor het selecteren van de optimale behandeltechniek.

In onderstaande folder vindt u alle informatie over de verwijzing voor een behandeling met protonen van een (Non) Hodgkin lymfoom in de borstkas in het UMCG Protonentherapiecentrum, als u door uw radiotherapeut of hematoloog vanuit een ander ziekenhuis dan het UMCG wordt verwezen:

Download: Protonentherapie bij een Hodgkin of Non Hodgkin lymfoom in de borstkas

Drs. M. Beijert

Specialisatie:
Borsttumoren
Hematologische tumoren
Longtumoren

Drs. D.M. Busz

Specialisatie:
Borsttumoren
Hematologische tumoren

Dr. A.P.G. Crijns

Specialisatie:
Borsttumoren
Hematologische tumoren

Drs A.G.H. Niezink

Specialisatie:
Hematologische tumoren
Gastro-enterologische tumoren

Er zijn op dit moment geen lopende klinische studies.