Radiotherapeutisch laboranten

Radiotherapeutisch laboranten

Op de afdeling radiotherapie van het UMCG werken ongeveer honderd radiotherapeutische laboranten. Zij bereiden de bestralingsbehandeling (mede) voor en voeren deze uit. Door middel van continue bij- en nascholing zijn onze laboranten thuis in de meest moderne en complexe radiotherapietechnieken. Daarnaast dragen onze laboranten bij aan het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling. Studenten van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische technieken (MBRT) kunnen voor een stage op onze afdeling meedraaien.

Op onze afdeling hebben wij een uitgebreid aanbod aan beeldvormings- en radiotherapietechnieken. Voor het aanbieden van behandelingen met de hoogst mogelijke kwaliteit hebben onze laboranten een brede kennis van het vakgebied als geheel en zijn zij daarnaast gespecialiseerd in één of meerdere van de volgende aandachtsgebieden:

Voorbereiding

Mouldroom: Het maken van maskers bij hoofd-hals bestralingen, het maken van mallen voor elektronenbestralingen, het geven van ademhalingstraining aan patiënten die voor borst- of borstwandbestraling komen, het maken van patiënt-specifieke hulpmiddelen (bijvoorbeeld weefselequivalent materiaal).

CT: Het maken van CT-scans, het uitvoeren van voorbereidingen voor de planning zoals het intekenen van kritieke organen, het maken van palliatieve bestralingsplannen, het ondersteunen bij beeldvorming op de PET-CT en MRI, bereikbaarheidsdienst voor spoedpatiënten.

Planning: Het fuseren van verschillende beeldvormingsmodaliteiten met de planning CT-scan, het kiezen en optimaliseren van de juiste bestralingstechniek naar het dosisvoorschrift van de radiotherapeut-oncoloog (fotonen: 3DCRT, IMRT, VMAT  of protonen: SFUD, IMPT), het exporteren van de bestralingsgegevens naar het bestralingstoestel.

Bestraling

Linac (bestralingstoestel) en protonen: De directe zorg voor de patiënt staat hierbij centraal. Taken zijn het invoeren en valideren van de bestralingsplannen op de linac dan wel op het protonenbestralingstoestel, het uitvoeren van positieverificatie vooraf of tijdens de bestraling, het uitvoeren van de bestralingsbehandeling. 

Verificatie: Het aanmaken van een matchcontour voor positieverificatie, het valideren van plangegevens en tafelverplaatsing voor aanvang van de bestralingsbehandeling, het ondersteunen en verwerken van positieverificatie tijdens de behandeling, het aanvragen en verwerken van controle-CTs.

Kinderwerkgroep: Elke jonge patiënt is gekoppeld aan één of twee buddy-laboranten die zoveel mogelijk tijdens de bestralingen aanwezig zullen zijn. Ze zijn een buddy voor de kinderen en tevens aanspreekpunt voor de ouders en de radiotherapeut. 

Liggende TBI: Het uitvoeren van liggende totale lichaamsbestralingen (total body irradiation, TBI).

Stereotaxie: Het voorbereiden en uitvoeren van stereotactische bestralingen van kleine tumoren, zowel intracranieel als extracranieel. Laboranten met dit aandachtsgebied voeren de gehele workflow zelf uit, van het maken van het masker en de CT-scan tot en met het uitvoeren van de bestralingsbehandeling. 

Orthovolt: Het voorbereiden en uitvoeren van de bestraling van oppervlakkige tumoren.

Brachytherapie: Het voorbereiden en uitvoeren van inwendige bestralingen.

Bij- en nascholing

Onze afdeling radiotherapie loopt in de voorhoede mee van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van radiotherapie, zoals de recente introductie in Nederland van protonentherapie. Continue deskundigheidsbevordering van ons eigen uitvoerend personeel heeft daarom een hoge prioriteit. Onze laboranten wonen hiervoor (inter)nationale congressen en symposia bij. Daarnaast organiseren we als afdeling onze interne kennisoverdracht middels klinische lessen en hebben we voor onze laborantengroep afdelingsaccreditatie opgezet. We moedigen onze laboranten aan zich in te schrijven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Onderwijs

Al onze laboranten hebben de vierjarige competentiegerichte HBO studie Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) afgerond, of een vergelijkbare studie. Onze afdeling biedt studenten MBRT de mogelijkheid voor zowel een snuffelstage als voor een twintig-weken stage. De opleiding wijst deze plekken toe. De snuffelstage is om te ‘proeven’ wat werken in de radiotherapie inhoudt. De twintig-weken stage bestaat uit een gevarieerd stageprogramma, met ervaring op verschillende werkplekken en waarbij de nadruk ligt op de werkzaamheden op een lineaire versneller. Het stageprogramma staat onder toezicht van getrainde werkbegeleiders. Daarnaast kunnen laatstejaars MBRT studenten op onze afdeling een wetenschappelijk onderzoeksproject uitvoeren.

Contactpersoon: Sandra Kik, bereikbaar via s.kik@umcg.nl.

 

Projectondersteuning

Onze afdeling radiotherapie heeft een uitgebreid onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de continue verbetering van de kwaliteit van radiotherapie, en onze laboranten dragen hieraan bij. Wij bieden de mogelijkheid om, naast de zeer uitdagende klinische taken en de daarbij behorende klinische innovaties, ook mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Een deel van onze laboranten is voor één tot twee dagen verbonden aan lopend wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt hierbij onze promovendi en postdocs.