Verwijzers

Verwijzers

Op deze pagina’s (zie linker kolom) kunt u lezen hoe u patiënten hiervoor naar ons kunt verwijzen. Nog niet alle patiënten komen in aanmerking voor een behandeling met protonentherapie. De verwijsprocedure voor protonentherapie verschilt van de verwijsprocedure voor fotonen radiotherapie

Wij vinden het belangrijk dat u snel bij ons terecht kunt voor een eerste consult en dat uw behandeling zo snel mogelijk begint. Onze afdeling volgt en voldoet aan de richtlijnen voor doorstroomtijden zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De doorstroomtijd is gedefinieerd als de tijd tussen de aanmelddatum en de start van de behandeling (bestraling). Hier vindt u meer informatie over de NVRO doorstroomtijden.