ARTFORCE studie

ARTFORCE studie

Een gerandomiseerde studie met gelijktijdige cisplatine en standaard of aangepaste hoge dosis bestraling voor uitgebreide hoofd-hals kanker.

Studiecoördinator

Naam: Dr. O. Hamming
Instituut: NKI-AVL

Studiecoördinator afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: Dr. R.J.H.M. Steenbakkers, radiotherapeut-oncoloog

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

Leidt een aanpassing in de bestralingsdosis tot een verbeterde regionale controle zonder verhoogde toxiciteit?

Samenvatting relevante achtergrond

De huidige standaard voor de behandeling van uitgebreide hoofd-hals kanker is chemotherapie in combinatie met bestraling. Helaas komt bij een groot gedeelte van de patiënten de tumor weer terug. Doel van dit onderzoek is te kijken of een hogere bestralingsdosis op het meest actieve deel van de tumor de kans op genezing vergroot.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Patiënten worden d.m.v. loting toegewezen aan een behandeling: 1) de huidige standaard behandeling of 2) de behandeling met aangepaste hogere bestralingsdosis. Patiënten ondergaan vervolgens allemaal handelingen die in het studie protocol zijn vastgelegd. De meeste van deze handelingen komen overeen met de standaard behandeling die op de afdelingen Radiotherapie en medische oncologie  gegeven wordt. Hierdoor zal de belasting voor de patiënt niet veel hoger worden door deelname aan de studie. 

Zie ook de patiënten informatie voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

10 patiënten; inclusie patiënten is gesloten.