Palliatief

Palliatief

Alle palliatieve behandelingen

Het Behandelteam Palliatief is gespecialiseerd in het toepassen van radiotherapie in de laatste levensfase. Wij richten ons hierbij primair op de kwaliteit van leven.

Onze multidisciplinaire aanpak

Het kan voorkomen dat de kanker op een bepaald moment niet meer te genezen is. In plaats van genezing is dan het verminderen van klachten het doel van uw behandeling. Uw kwaliteit van leven staat hierbij voorop. In deze fase kan onderscheid gemaakt worden tussen ziektegerichte behandelingen en het bestrijden van symptomen (de klachten). Pijnbestrijding is de meest voorkomende reden om palliatief te bestralen. 

Op basis van een consultvraag bespreken we de patiënten in een multidisciplinair overleg (Palliatief Team UMCG). Bij dit overleg zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd: medische oncologie, verpleegkundig specialist, anesthesiologie/pijnteam, radiotherapie, huisartsgeneeskunde, psychiatrie, longziekten, heelkunde, ouderengeneeskunde, maag-darm-lever arts, transferverpleegkundige, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en thuiszorg. Het advies naar aanleiding van dit overleg koppelen we terug aan de behandelend arts.

Voor een optimale voorbereiding van de bestraling hebben we alle beeldvorming ter beschikking (CT, MRI, PET). In combinatie met de CT-scan voor de radiotherapie planning bepaalt de radiotherapeut-oncoloog met hoge nauwkeurigheid het doelgebied. Patiëntcomfort staat zowel bij beeldvorming als bij het uitvoeren van de bestralingsbehandeling centraal. De meest voorkomende bestralingsschema’s zijn een éénmalige bestraling of een serie van vijf tot tien bestralingen. De bestralingsbehandeling zelf kan, bijvoorbeeld vanwege de pijnklachten, belastend zijn voor de patiënt. Wij houden hiermee rekening door de benodigde tijd op de bestralingstafel (voor positionering en voor het uitvoeren van de behandeling) zo kort mogelijk te houden.

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Protonentherapie

Palliatieve bestralingen vinden plaats met gebruik van fotonen radiotherapie. Patiënten komen in deze palliatieve fase van behandeling niet in aanmerking voor protonentherapie.

Al onze radiotherapeut-oncologen behandelen patiënten in de palliatieve fase. Voor enkelen van ons is het een specifiek aandachtsgebied.

Dr. S.A. Al-Uwini

Specialisatie:
Palliatie
Urologische tumoren

Dr. H.P. Bijl

Specialisatie:
Sarcomen
Palliatie

Drs. S. Bijmolt 

Specialisatie:
Gynaecologische tumoren
Palliatie

 


 

Drs. O. Chouvalova

Specialisatie:
Borsttumoren
Longtumoren
Palliatie

Drs. M. Dieters

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren

Drs. C. Hammer

Specialisatie:
Urologische tumoren
Palliatie


Drs. P.F. Sinnighe

Specialisatie:
Palliatie
Urologische tumoren

Er zijn op dit moment geen lopende klinische studies.