Hoofd-hals

Hoofd-hals

Keelholte | Mondholte | Neusbijholte | Neusholte | Strottenhoofd | Huidtumoren in dit gebied

Ons team van medisch specialisten met het aandachtsgebied hoofd-halsoncologie bestaat uit zes radiotherapeut-oncologen, die gezamenlijk ruim 300 patiënten per jaar met deze vorm van kanker behandelen. Voor de behandeling van hoofd-halstumoren beschikken wij over de modernste technieken, zoals intensiteits-gemoduleerde radiotherapie en protonentherapie.

Protonentherapie

Om te bepalen of er voordeel is van protonentherapie, maken wij voor vrijwel alle naar ons verwezen patiënten voorafgaand aan de radiotherapie behandeling twee bestralingsplannen: één met fotonen en één met protonen. Van beide behandelplannen wordt de kans berekend of er bijwerkingen zullen optreden. Op basis van deze resultaten en van landelijke indicatieprotocollen wordt besloten welke bestralingsbehandeling voor u het meest geschikt is. In twee van de drie gevallen levert protonentherapie geen of slechts een gering voordeel op en zal gebruik worden gemaakt van fotonen radiotherapie.

Onze multi-disciplinaire aanpak

Het UMCG is een van de acht officiële centra voor de behandeling van patiënten met hoofd-halstumoren. Dat betekent dat alle patiënten met hoofd-halstumoren in Drenthe en Groningen worden behandeld in het UMCG.

Radiotherapie is naast chirurgie een belangrijke en effectieve behandeling voor hoofd-halstumoren. Aangezien de tumor en belangrijke organen in het hoofd-halsgebied dichtbij elkaar liggen, is de behandeling van deze tumoren ingewikkeld. Door de bestralingsbehandeling krijgen organen rondom de tumor ook een aanzienlijke stralingsdosis, waardoor klachten kunnen ontstaan zoals een droge mond en het verlies van smaak.

In een wekelijks multidisciplinair overleg bespreken we alle nieuwe patiënten, en ook eerder behandelde patiënten bij wie zich bijzonderheden voordoen. Bij dit overleg zijn alle bij de behandeling betrokken specialismen vertegenwoordigd: keel-, neus en oorheelkunde, kaakchirurgie, radiologie, medische oncologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en pathologie. Het team bespreekt per patiënt wat de beste behandeling is, en welke stappen nog moeten worden ondernomen alvorens met de behandeling kan worden begonnen. Dankzij onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij de integrale zorg bieden die precies bij u past.

De afdeling radiotherapie van het UMCG beschikt over de meest geavanceerde bestralingstechnieken zoals intensiteits-gemoduleerde radiotherapie (IMRT), Volumetric Multiple Arc therapie (VMAT) en stereotactische radiotherapie. Daarnaast beschikt de afdeling als eerste in Nederland over protonentherapie. Voor het exact bepalen van de locatie en vorm van de tumor, en van omliggend gezond weefsel, maken we een CT-scan. In bepaalde situaties maken we ook een MRI-scan en een PET/CT-scan. 

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Follow-up

We vragen alle patiënten om voor, tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Deze lijsten bevatten vragen over de kwaliteit van leven, en over klachten die te maken hebben met de tumor en de behandeling daarvan. De antwoorden gebruiken we om de kwaliteit van de radiotherapie te verbeteren. Het afnemen van vragenlijsten beschouwen we als onderdeel van de reguliere zorg. Patiënten die geen vragenlijsten willen of kunnen invullen, kunnen dit aangeven bij de behandelend arts.

In onderstaande folder vindt u alle informatie over de verwijzing voor en bestraling van hoofdhalskanker met protonen in het UMCG Protonentherapiecentrum, als u door uw radiotherapeut vanuit een ander ziekenhuis dan het UMCG wordt verwezen:

Download: Bestraling van hoofdhalskanker met protonen.pdf

 

Algemene informatie over de bestralingsbehandeling van hoofdhalskanker met zowel fotonen als protonen vindt u in:

Download: Bestraling bij een tumor in het hoofd-halsgebied.pdf

 

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 3.100 nieuwe patiënten met de diagnose hoofd-halskanker. Meer feiten en cijfers leest u in onze ‘Factsheet Hoofd-halskanker’, deze downloadt u eenvoudig via onderstaande link:

Download: ‘Factsheet Hoofd-halskanker’

Drs. J.G.M. van den Hoek

Specialisatie:
Hoofd-halstumoren
Melanomen

Prof. Dr. J.A. Langendijk

Specialisatie:
Hoofd-halstumoren

Drs. E. Oldehinkel

Specialisatie:
Hoofd-halstumoren


Dr. R.J.H.M. Steenbakkers

Specialisatie:
Goedaardige tumoren
Hoofd-halstumoren
Huidtumoren

_Unknown 200x300.jpg

Dr. M. Tambas

Specialisatie:
Hoofd-halstumoren

Dr. H.H.G. Verbeek

Specialisatie:
Hoofd-halstumoren
Hematologische tumoren


 

UMCG_Tineke van Zon-Meijer HR.jpg

Drs. T. van Zon-Meijer

Specialisatie:
Hoofd-halstumoren

Het Behandelteam Hoofd-Hals neemt deel aan de volgende klinische onderzoeken:

ARTFORCE studie (inclusie van patiënten is gesloten)
In samenwerking met Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis onderzoeken we of, bij patiënten met lokaal uitgebreide hoofd-halskanker, het verhogen van de bestralingsdosis op de tumor leidt tot een verbetering van de effectiviteit van de behandeling.

HANS studie
In deze studie onderzoeken we of we de ernst van vroege en late klachten na bestraling kunnen voorspellen.

RESTART studie
In deze studie zoeken we uit of de functie van een bestraalde speekselklier kan worden hersteld door eigen stamcellen in de eigen speekselklier te transplanteren. Daarnaast wordt onderzocht of deze procedure haalbaar en veilig is.