Algemeen

Algemeen

Patiënttevredenheid

Kwaliteitszorg betekent voor ons hoogwaardige behandelingen in een warme en ondersteunende omgeving. Wij luisteren naar wat u, als patiënt, belangrijk vindt. We nodigen u uit met ons te delen hoe u de behandeling ervaart of ervaren heeft, vanaf het eerste gesprek tot en met de follow-up na het afronden van de behandeling. Dit doen we (ook) door middel van telefonische interviews, spiegelbijeenkomsten, focusgesprekken en enquêtes. Van de patiënten die hier aan meewerken is over het algemeen meer dan 90% tevreden of zeer tevreden. 

Om de impact van onze behandelingen op het dagelijks leven van de patiënt te minimaliseren, bieden we ook radiotherapie aan in onze satelliet-kliniek in Emmen. We voldoen ruim aan de door de NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie) opgestelde normen betreffende de tijd tussen verwijzing van de patiënt en aanvang van de behandeling.

Geavanceerde radiotherapie technologie

Op onze afdeling beschikken we over moderne lineaire versnellers (linacs) voor het met fotonen bestralen van diep-gelegen en oppervlakkig tumoren. Wij bieden geavanceerde radiotherapie technieken zoals intensiteits-gemoduleerde radiotherapie (IMRT), beeldgestuurde radiotherapie (IGRT) en adaptieve radiotherapie (ART). We beschikken over een protonentherapie afdeling met twee behandelkamers waarin we de modernste intensiteits-gemoduleerde protonentherapie aanbieden aan patiënten die hier voordeel bij hebben. Tevens hebben wij twee zogenaamde ‘afterloaders’ ter ondersteuning van ons brachytherapie programma voor inwendige bestralingen. 

Al onze bestralingsplannen zijn op maat afgestemd op de patiënt-specifieke locatie en geometrie van de tumor en omliggende gezonde organen. Omdat we deze geometrie nauwlettend in de gaten houden, kunnen we ons behandelplan aanpassen wanneer dat nodig is. Hiermee minimaliseren we de kans op bijwerkingen.

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid hebben bij ons de hoogste prioriteit. Onze afdeling is gecertificeerd volgens nationale en internationale normen en standaarden (ISO 9001 en VMS-NTA 8009). Dit betreft al onze kerntaken zoals patiëntenzorg, opleiding en training, wetenschappelijk onderzoek, databeveiliging en het veiligheidsmanagementsysteem. We nemen deel aan externe audits en voeren aanpassingen door naar aanleiding van de aanbevelingen. We voeren tevens interne audits uit en we maken gebruik van de PRISMA-methodiek voor het registreren en analyseren van incidenten.

Het medisch convenant “Veilig toepassen van medische technologie in het ziekenhuis” is sinds 2015 geheel geïmplementeerd binnen de afdeling. Dit betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker, in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen.

Onderwijs en opleiding

Wij bevorderen een werkomgeving die stimulerend is voor toekomstige leiders op het gebied van de radiotherapie. We delen actief onze kennis en ervaring door middel van opleidingsprogramma’s, stagemogelijkheden en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten. Lees hier meer over ons onderwijs en onze opleidingen.

Grensverleggend onderzoek

Op het gebied van klinisch onderzoek en technische ontwikkelingen in de radiotherapie loopt Nederland in de voorhoede. Ons doel is om nieuwe technologieën te introduceren, deze verder te ontwikkelen, en om hun effectiviteit in de klinische praktijk aan te tonen. Lees hier meer over ons onderzoek.