ADOPT studie

ADOPT studie

Een gerandomiseerde studie om aan te tonen dat het extra geven van kortdurende hormoonbehandeling bij het bestralen van uitzaaiingen van prostaatkanker zinvol is.

Studiecoordinator

Naam: Dr. S. Al Uwini, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG, afdeling Radiotherapie

Coördinator afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: Dr. S. Al Uwini, radiotherapeut-oncoloog
Tel: 050-3610582

Naam: J. Janssen, arts onderzoeker/promovendus
Tel: 050-3615172

Vraagstelling

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van gerichte radiotherapie met en zonder kortdurende hormonale behandeling (6 maanden) en zo te kunnen bepalen wat de toegevoegde waarde is van de hormonen voor de patiënt.

Samenvatting relevante achtergrond

De standaardbehandeling bij prostaatkanker met beperkt aantal (1-4) uitzaaiingen is van oudsher levenslang hormonale behandeling. Deze therapie zal de groei van de uitzaaiingen tijdelijk afremmen, maar kan de ziekte niet genezen en gaat bovendien gepaard met verschillende bijwerkingen. Een meer recente behandelingsmethode is het toepassen van gerichte radiotherapie op de uitzaaiingen, waardoor de ziekte kan worden geremd. Deze methode wordt nu standaard uitgevoerd in Nederland voor mensen met beperkte aantal uitzaaiingen. Vaak is er echter binnen een korte periode na de gerichte radiotherapie weer ziekteactiviteit in het bloed te meten (PSA verhoging).

Bij de bestraling van primaire prostaatkanker (bij patiënten zonder uitzaaiingen) is bekend dat toevoegen van kortdurend hormonale therapie aan radiotherapie de genezingskans verhoogt. Daarom wordt in deze studie onderzocht of het toevoegen van kortdurend hormonale therapie aan radiotherapie op de uitzaaiingen de kans op langdurige ziektecontrole verbetert.

Studiedesign. Wat houdt deelname voor de patiënt in

Het betreft een multicentrische, gerandomiseerde studie.

De patiënten worden d.m.v. loting toegewezen aan een behandeling:

1. Radiotherapie zonder hormonen

2. Radiotherapie met hormonen

Patiënten ondergaan vervolgens handelingen die in het studieprotocol zijn vastgelegd. Deze handelingen komen overeen met de standaard behandeling die op de afdeling Radiotherapie gegeven wordt. Hierdoor zal de belasting voor de patiënt niet hoger worden door deelname aan de studie.

Zie de informatiebrief voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

280 patiënten, waarvan 60 in het UMCG.

Gerelateerde informatie

Download informatiebrief ADOPT studie.pdf

Onderstaande animatie laat in vogelvlucht zien wie in aanmerking komt voor de ADOPT studie: