EMIRA studie

EMIRA studie

Onderzoek naar vroege veranderingen aan het hart na bestraling en chemotherapie voor borstkanker.

Studiecoördinator

Naam: A.G.P. Crijns radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG, afdeling Radiotherapie

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

Onderzoek naar vroege veranderingen aan het hart na bestraling en chemotherapie voor borstkanker.

Samenvatting relevante achtergrond

Omdat de levensverwachting in het algemeen en na behandeling van borstkanker steeds gunstiger wordt, spelen de nadelige gevolgen van de behandeling een steeds grotere rol voor (ex-)borstkankerpatiënten. Het is door wetenschappelijk onderzoek duidelijk geworden dat bestraling van de borst het risico op het ontstaan hart- en vaatziekten kan vergroten. Verder zijn er aanwijzingen dat chemotherapie het risico verder kan vergroten. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat de vroege veranderingen aan het hart zijn na behandeling met bestraling met fotonen of protonen en chemotherapie voor borstkanker. Ook willen we onderzoeken of protonentherapie minder of andere veranderingen aan het hart geeft vergeleken met  fotonentherapie. Verder willen we uitzoeken wat het verband is tussen de hoeveelheid straling  op verschillende onderdelen van het hart en de vroege veranderingen daaraan. Tenslotte kijken we wat het effect van chemotherapie op dit verband is. Informatie die verkregen wordt met dit onderzoek zal gebruikt worden om bestralingsplannen van toekomstige borstkankerpatiënten te verbeteren. Verder zouden de resultaten uit dit onderzoek kunnen leiden tot aanvullende controles of adviezen voor (ex-)patiënten die op basis van hun behandeling een hoger risico op hartproblemen hebben.

Studiedesign. Wat houdt deelname voor de patiënt in?

Zie de informatie voor deelname aan het onderzoek voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

148 deelnemers behandeld met fotonentherapie + chemotherapie en
50 deelnemers behandeld met protonentherapie + chemotherapie.