Urologie

Urologie

Blaas l Nier | Nierbekken | Prostaat l Penis l Plasbuis | Zaadbal

Ons team van radiotherapeut-oncologen heeft uitgebreide ervaring met de radiotherapiebehandeling van urologische tumoren, waaronder prostaatkanker, blaaskanker, zaadbalkanker en peniskanker. Voor de behandeling beschikken we over de meest geavanceerde en moderne radiotherapietechnieken.

Onze multidisciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten in het Behandelteam Urologie in een wekelijks multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd: urologie, radiologie, medische-oncologie, radiotherapie, nucleair geneeskunde en pathologie. In dit overleg bespreken we per patiënt wat de beste behandeling is, en welke stappen nog moeten worden ondernomen alvorens met de behandeling kan worden begonnen.

We beschikken over de meest moderne radiotechnieken, zodat we u de best-mogelijke behandeling kunnen bieden. We bieden geavanceerde uitwendige bestraling door middel van IMRT en VMAT, volumetrische beeldvorming met CT, MRI en PET-scan, en het gebruik van markers voor de behandeling van prostaatkanker met de hoogst-mogelijke nauwkeurigheid. Voor de behandeling van blaaskanker maken we gebruik van adaptieve planningstechnieken, om zo de dosis op de gezonde omliggende organen zo laag mogelijk te houden. 

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Protonentherapie

Sinds januari 2018 biedt onze afdeling protonentherapie aan. Deze behandeling is nog niet beschikbaar voor patiënten binnen het Behandelteam Urologie. In de nabije toekomst zullen we deze behandeling voor geselecteerde indicaties aanbieden.

Alle informatie over bestraling van prostaatkanker vindt u in:

Download: Bestraling van prostaatkanker.pdf

Dr. S.A. Al-Uwini

Specialisatie:
Palliatie
Urologische tumoren

Dr. A.C.M. van den Bergh 

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Hypofyse tumoren
Urologische tumoren

Drs. A.H. Boer

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Urologische tumoren


 

Drs C. Hammer 

Specialisatie:
Urologische tumoren

Drs. P.F. Sinnige

Specialisatie:
Urologische tumoren
Palliatie

Drs. H.A.M. Vanhauten 

Specialisatie:
Urologische tumoren
Weke delen tumoren 

Onze afdeling neemt op dit moment deel aan de volgende klinische studie:

ADOPT studie
Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van gerichte radiotherapie met en zonder kortdurende hormonale behandeling (6 maanden) en zo te kunnen bepalen wat de toegevoegde waarde is van de hormonen voor de patiënt.