Urologie

Urologie

Blaas l Nier | Nierbekken | Prostaat l Penis l Plasbuis | Zaadbal

Ons team van radiotherapeut-oncologen heeft uitgebreide ervaring met de radiotherapiebehandeling van urologische tumoren, waaronder prostaatkanker, blaaskanker, zaadbalkanker en peniskanker. Voor de behandeling beschikken we over de meest geavanceerde en moderne radiotherapietechnieken.

Onze multidisciplinaire aanpak

We bespreken alle patiënten in het Behandelteam Urologie in een wekelijks multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd: urologie, radiologie, medische-oncologie, radiotherapie, nucleair geneeskunde en pathologie. In dit overleg bespreken we per patiënt wat de beste behandeling is, en welke stappen nog moeten worden ondernomen alvorens met de behandeling kan worden begonnen.

We beschikken over de meest moderne radiotechnieken, zodat we u de best-mogelijke behandeling kunnen bieden. We bieden geavanceerde uitwendige bestraling door middel van IMRT en VMAT, volumetrische beeldvorming met CT, MRI en PET-scan, en het gebruik van markers voor de behandeling van prostaatkanker met de hoogst-mogelijke nauwkeurigheid. Voor de behandeling van blaaskanker maken we gebruik van adaptieve planningstechnieken, om zo de dosis op de gezonde omliggende organen zo laag mogelijk te houden. En patiënten jonger dan 50 jaar met zaadbalkanker behandelen we met protonen.

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Protonentherapie

Wanneer u een vorm van zaadbalkanker (seminoom) heeft kan een bestralingsbehandeling van de lymfekliergebieden in de buik en het bekken noodzakelijk zijn. Patiënten jonger dan 50 jaar die deze bestraling moeten ondergaan, komen altijd in aanmerking voor protonentherapie. Hier kunt u meer lezen over deze behandeling in het UMCG Protonentherapiecentrum, onderdeel van de afdeling Radiotherapie in het UMCG.

Alle informatie over bestraling van prostaatkanker vindt u in:

Download: Bestraling van prostaatkanker.pdf

 

In onderstaande folder vindt u alle informatie over de verwijzing voor en bestraling van zaadbalkanker met protonen in het UMCG Protonentherapiecentrum, als u door uw radiotherapeut vanuit een ander ziekenhuis dan het UMCG wordt verwezen:
Download Protonentherapie bij zaadbalkanker.pdf

Dr. S.A. Al-Uwini

Specialisatie:
Palliatie
Urologische tumoren

Drs. A.H. Boer

Specialisatie:
Gastro-enterologische tumoren
Urologische tumoren

Drs C. Hammer 

Specialisatie:
Urologische tumoren


 

Drs. P.F. Sinnige

Specialisatie:
Urologische tumoren
Palliatie

Drs. H.A.M. Vanhauten 

Specialisatie:
Urologische tumoren
Weke delen tumoren 

Onze afdeling neemt op dit moment deel aan de volgende klinische studie:

ADOPT studie
Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van gerichte radiotherapie met en zonder kortdurende hormonale behandeling (6 maanden) en zo te kunnen bepalen wat de toegevoegde waarde is van de hormonen voor de patiënt.

PERYTON studie
In deze studie onderzoeken wij of het verhogen van de bestralingsdosis met hypofractionering (minder vaak bestralen) leidt tot een effectievere behandeling van lokaal teruggekeerde prostaatkanker na een prostaatoperatie.