PRO-IMMUNO studie

PRO-IMMUNO studie

Onderzoek naar het effect van protonen en fotonen bestraling op het afweersysteem bij de behandeling van hoofd-hals kanker.

Studiecoördinator

Naam:  Dr. T.H.W. van Zon-Meijer, radiotherapeut-oncoloog
Tel:       050-361 2711

Naam:  Drs. A.L. Eerkens, arts-onderzoeker/promovendus
Tel:       06-55257042

Vraagstelling

Wat is het effect van protonen en fotonen bestraling op het afweersysteem bij patiënten met hoofd-halskanker?

Samenvatting relevante achtergrond

De standaardbehandeling van patiënten met hoofd-hals kanker is bestraling met of zonder chemotherapie. Momenteel worden patiënten met hoofd-halskanker bestraald met fotonen of protonen therapie. De radiotherapeut stelt voor iedere patiënt zorgvuldig vast of hij/zij het beste behandeld kan worden met protonen- of fotonentherapie. Hierbij wordt rekening gehouden met de kans op blijvende bijwerkingen ten gevolge van de bestraling.

Fotonentherapie is de ‘gewone’ bestraling met ‘sterke’ röntgenstraling. Deze straling kan zowel tumorcellen als gezond omliggend weefsel beschadigen. Dit kan resulteren in (blijvende) bijwerkingen zoals een droge mond en slikproblemen.

Protonentherapie is een nieuwere vorm van bestraling. Protonen zijn kleine positief geladen deeltjes, die hun dosis vooral afgeven in het te bestralen gebied. Dit zorgt ervoor dat er minder straling op gezonde weefsels terechtkomt, waardoor het risico op blijvende bijwerkingen verlaagd wordt.

In de PRO-IMMUNO studie wordt onderzocht wat het effect is van protonen of fotonen therapie op het afweersysteem. Om dit effect te bepalen, zal voor, tijdens en na de behandeling naar cellen in het bloed gekeken worden. Dit zullen we doen middels het afnemen van bloed. Daarnaast willen we de mate van reactie van de afweercellen bekijken in het tumorweefsel zelf. Hiervoor is het nodig om een stukje tumorweefsel (biopt) bij u af te nemen tijdens de behandeling. Dit is een optioneel onderdeel van het onderzoek.

De gegevens die verzameld worden middels dit onderzoek dragen bij aan het verkrijgen van meer kennis over verschillende vormen van bestraling. Dit kan in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelcombinaties om de ziekte te bestrijden. Dit kan resulteren in een hogere kans op genezing in de toekomst.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in?

De studie duurt ongeveer één jaar en valt samen met de periode waarin u bestraald wordt en nazorg ontvangt. Gedurende dit jaar zal op 7 momenten bloed afgenomen worden. Deze bloedafnames zullen zo veel mogelijk gecombineerd worden met reguliere bezoeken aan het ziekenhuis en reguliere bloedprik momenten.

Een optioneel onderdeel van de studie is bioptafnames. U kunt er voor kiezen om alleen mee te doen aan het bloedafname onderdeel van de studie, maar ook aan beide onderdelen. Het biopten onderdeel houdt in dat er maximaal twee keer een biopt zal worden afgenomen: één keer voor start van de bestraling en één keer tijdens bestraling.

Figuur 1. Schema onderzoek bezoeken Figuur 1. Schema onderzoek bezoeken

Aantal benodigde patiënten

40 patiënten