MEDIRAD: BRACE studie

MEDIRAD: BRACE studie

Internationaal multicenter retrospectief onderzoek waarbij de relatie tussen de driedimensionale dosisverdeling in cardiale structuren en het risico op cardiale complicaties in kaart wordt gebracht.

Studiecoördinator

Naam: Dr. A.P.G. Crijns, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG, afdeling Radiotherapie

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de relatie tussen driedimensionale dosisverdelingen in cardiale structuren en het risico op een acuut coronair event en andere cardiale complicaties voor borstkanker patiënten. Op basis van deze gegevens wordt een mulivariaat Normal Tissue Complication Probability (NTCP) model ontwikkelt waarmee voor elke individuele patiënt het risico op cardiale complicaties binnen 10 jaar na radiotherapie voor borstkanker op basis van de cardiale stralingsdosis kan worden voorspeld. 

Samenvatting relevante achtergrond

Bestraling van borstkanker leidt tot co-incidentele bestraling van het hart, hetgeen resulteert in een verhoogd risico voor verschillende cardiale aandoeningen. De prevalentie van borstkanker overlevenden met een verhoogd risico op cardiale complicaties zal stapsgewijs toenemen aangezien de incidentie van borstkanker in Europa nog altijd toeneemt terwijl de prognose significant is verbeterd de afgelopen jaren. Deze late cardiale complicaties hebben een grote impact op de kwaliteit van leven en hebben tevens een verhoogde morbiditeit en sterfte als gevolg. Daarom is het identificeren van borstkankerpatiënten met het hoogste risico op het krijgen van straling-geïndiceerde cardiale complicaties cruciaal voor het ontwikkelen van strategieën omtrent primaire en secundaire preventie. Tot dusver is er weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen de dosisverdeling in verschillende cardiale structuren gedurende de radiotherapie en de vroege cardiovasculaire veranderingen welke mogelijk leiden tot cardiale complicaties.

Deelnemers aan de studie zijn vrouwelijke borstkanker patiënten die zijn behandeld met een borstsparende operatie of borst amputatie, gevolgd door postoperatieve radiotherapie in het UMCG in de periode van 2005-2014 met een leeftijd van 40-75 jaar ten tijde van de start van de radiotherapie. 

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in?

Patiënten ontvangen een brief waarin zij worden geïnformeerd over het onderzoek. Indien ze akkoord gaan met deelname houdt dit in dat zij toestemming geven voor inzage van het dossier bij de huisarts. Daarnaast kunnen patiënten aangeven of ze jaarlijks een vragenlijst behorend bij dit onderzoek willen invullen.

Zie de patiënteninformatie voor verdere info. 

Aantal benodigde patiënten

5000 patiënten; inclusie patiënten is gesloten.