Kinderen

Kinderen

Alle tumoren bij kinderen

Het behandelteam met het aandachtsgebied kindertumoren bestaat uit drie radiotherapeut-oncologen. We zijn (inter)nationaal actief en hebben een breed netwerk met (inter)nationale collega's. We bieden zowel protontherapie als de meest moderne fotonen radiotherapie aan.

Onze multidisciplinaire aanpak

Kinderen in Nederland met een oncologische aandoening worden vanaf juni 2018 centraal behandeld in het Prinses Maxima kinder-oncologisch centrum te Utrecht. Wij zijn regelmatig in het Prinses Maxima Centrum aanwezig en betrokken bij de multidisciplinaire overleggen. Wanneer er een indicatie is voor radiotherapie met protonen nemen wij de behandeling van het kind tijdelijk, voor de duur van de behandeling, integraal in Groningen over. Wij geven ook de eventueel benodigde chemotherapie tijdens de bestralingsperiode. Na de protonentherapie vinden de vervolgbehandelingen en controles weer in het Prinses Maxima centrum plaats. In Nederland vindt protonentherapie bij kinderen alleen in UMC Groningen plaats.

We beschikken over de meest geavanceerde protonentherapie bestralingstechniek, te weten beeldgestuurde IMPT (intensiteits-gemoduleerde protonentherapie).  Voor jonge kinderen voeren wij de behandeling met diepe sedatie/narcose uit. Indien nodig kunnen kinderen tijdens de behandelperiode opgenomen worden in het UMCG Beatrix kinderziekenhuis.

Hier vindt u meer informatie over onze behandeltechnieken.

Protonentherapie

Sinds januari 2018 biedt onze afdeling protonentherapie aan. Kinderen met tumoren behoren tot de zogenaamde ‘standaard-indicaties’ en komen hiervoor in aanmerking.

Bestraling bij kinderen

Als uw kind bestraald moet worden, willen wij u en uw kind zo goed mogelijk daarop voorbereiden. Hiervoor zal de radiotherapeut u en uw kind informeren over de behandeling.

Als uw kind voor de behandeling wordt opgenomen op een verpleegafdeling van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG, vindt daar al een deel van de voorlichting plaats door een pedagogisch medewerker. 

Informatieve video's

Om uw kind goed voor te kunnen bereiden, heeft onze afdeling een 360-graden video tour van het radiotherapie proces gemaakt, met een versie speciaal voor kinderen en voor jongeren. 

Bovendien hebben we de Engelstalige animatiefilm 'One of a kind' laten vertalen. In de animatiefilm 'je bent een kanjer' kunt u samen met uw kind bekijken wat de hoofdpersoon Jenny ziet en meemaakt op de afdeling Radiotherapie.

Patientenfolder kinderen tot 12 jaar en hun ouders

Bestraling met protonen voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders

Patientenfolder jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders

Bestraling met protonen voor jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders

Drs. A. Bannink-Gawryszuk

Specialisatie:
Melanomen
Tumoren in kinderen
Tumoren van het ruggenmerg

Dr. M.A.A.M. Heesters 

Specialisatie:
AVM
Hersentumoren
Tumoren in kinderen
Tumoren van het ruggenmerg
Trigeminusneuralgie

Dr. J.H. Maduro 

Specialisatie:
Borsttumoren
Tumoren in kinderen


 

Drs. H.L. van der Weide 

Specialisatie:
Hersentumoren
Hypofyse tumoren
Trigeminusneuralgie
Tumoren in kinderen
Tumoren van het ruggenmerg

Er zijn op dit moment geen lopende klinische studies.