LEDRAD studie

LEDRAD studie

Heeft radiotherapie een positief effect bij de behandeling van de Ziekte van Ledderhose?

Studiecoördinator

Naam: Dr. R.J.H.M. Steenbakkers, radiotherapeut-oncoloog
Naam: A. de Haan, promovendus
Instituut: ​UMCG

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: ​A. de Haan
Tel: 050-361 0473
Datamanagement: a.de.haan01@umcg.nl

Vraagstelling

​Is radiotherapie effectief als behandeling voor de ziekte van Ledderhose?

Samenvatting relevante achtergrond

​Momenteel is er nog geen aanbevolen behandeling voor patiënten met klachten van de Ledderhose aandoening. De huidige behandelmethodes zijn beperkt en kunnen een omgekeerd effect hebben. Radiotherapie is in de laatste decennia steeds vaker naar voren gebracht als behandeloptie voor Ledderhose en lijkt een zeer goed effect te hebben. Omdat er echter nog geen resultaten zijn verzameld o.b.v. een gerandomiseerd onderzoek, om het positieve effect van bestraling bij Ledderhose vast te leggen, zal het huidige onderzoek worden uitgevoerd. Als uit dit onderzoek blijkt dat bestraling een effectieve behandelmethode is voor Ledderhose, dan hopen wij dat deze behandelmethode in de toekomst de standaard behandeling wordt voor deze patiënten populatie en dat de behandeling ook vergoed zal gaan worden door de zorgverzekeraars. ​

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in?

Zie de patiënteninformatie onder aan de pagina voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

80 patiënten; inclusie patiënten is gesloten.