Met wie krijg ik allemaal te maken tijdens de bestraling?

Met wie krijg ik allemaal te maken tijdens de bestraling?

Tijdens uw behandeling op de afdeling Radiotherapie krijgt u met verschillende zorgverleners te maken:

  • De medewerker medische administratie:

Deze medewerker vindt u bij de receptie. Deze medewerker verzorgt onder andere uw inschrijving en regelt uw controle-afspraken.

  • De medewerker Patiëntenservice:

De medewerkers Patiëntenservice zorgen voor een goede voortgang- en begeleiding gedurende uw bestralingsbehandeling en zij zijn dan ook uw aanspreekpunt op de afdeling Radiotherapie als u vragen heeft.

  • De radiotherapeut-oncoloog en Physician Assistant:

Uw behandelend arts op de afdeling Radiotherapie is een radiotherapeut-oncoloog, een medisch specialist op het gebied van behandeling van kanker met straling. Soms is uw behandelend arts een arts die in opleiding is tot radiotherapeut-oncoloog. Deze werkt onder supervisie van een radiotherapeut-oncoloog. Daarnaast werken op onze afdeling Physician Assistants (PA). Dit zijn paramedische professionals die een extra opleiding hebben gevolgd. Zij nemen de taken over van de radiotherapeut-oncoloog en werken onder diens verantwoordelijkheid.

  • Radiotherapeutisch laborant:

Zij zorgen voor de uitvoering van uw bestralingsbehandeling, houden zich bezig met de voorbereidingen van uw bestralingen en voeren de daadwerkelijke bestraling.