Blijft er radioactiviteit in je lichaam achter na de bestraling?

Blijft er radioactiviteit in je lichaam achter na de bestraling?

Na de bestraling met protonen is het bestraalde gebied licht radioactief. Op het moment dat u weer naar huis kunt is dit praktisch uit het lichaam verdwenen.

Deze lichte radioactiviteit komt hoofdzakelijk door geactiveerd zuurstof (O-15) en koolstof (C-11). Twintig minuten na de bestraling is er van het geactiveerde zuurstof nog maar 1/1000 van de waarde direct na de bestraling. Deze waarde is niet meer meetbaar en zal geen schade teweeg brengen. Het geactiveerde koolstof is na 1 à 2 uur ook niet meer meetbaar. De totale activiteit is zo gering dat er geen sprake is van ‘achtergebleven radioactiviteit’, want alle activiteit bevindt zich ruimschoots onder de wettelijke vrijstellingsgrens.