Is protonentherapie bewezen?

Is protonentherapie bewezen?

Voor een beperkt aantal indicaties (de zogenoemde standaardindicaties) is het voordeel van een behandeling met protonen zo substantieel dat er onder radiotherapeuten een consensus bestaat dat protonentherapie voor die indicaties als een ‘geaccepteerde’ vorm van zorg kan worden beschouwd, naast andere reeds gangbare vormen van behandeling.

Bij de zogenoemde model-based indicaties wordt behandeling met protonen toegepast ter preventie van complicaties. De kans op complicaties door radiotherapie neemt toe als de dosis in de gezonde weefsels en/of het bestraalde volume gezond weefsel toeneemt. Met protonentherapie kan de dosis in de gezonde weefsels worden verlaagd. De mate waarin dit gebeurt is per individuele patiënt verschillend. Om dit te bepalen is de zogenaamde model-based selectiemethode ontwikkeld. Deze methode is door de Gezondheidsraad en het College voor Zorgverzekeringen geaccepteerd als evidence-based methode.