Is protonentherapie in Nederland veilig?

Is protonentherapie in Nederland veilig?

Ja, protonentherapie is veilig. Er is in Nederland en in het UMCG heel veel ervaring met het bestralen van patiënten met complexe radiotherapietechnieken zoals fotonen (‘röntgenstraling’) en elektronen. Deze kennis en ervaring heeft voor een veilige introductie van protonentherapie gezorgd.

De apparatuur die gebruikt wordt in het UMCG Protonentherapiecentrum voor het bestralen met protonen is (deels) vergelijkbaar met de apparatuur die gebruikt wordt bij fotonen- en elektronenbestraling. De medewerkers van het UMCG Protonentherapiecentrum hebben een uitvoerige training gehad bij instituten met veel ervaring in de protonentherapie, en met veel ervaring met dezelfde apparatuur als dat wij gebruiken.